Krever innskjerping av seismikkrutiner

seismikk

I et brev til statsministerens kontor og 5 andre departementer og direktorater, krever Norges Kystfiskarlag at man begrenser seismikkaktivitet til et minimum og at man innksjerper at slik aktivitet skal skje i samarbeid med fiskeriinteressene. Norges Kystfiskarlag foreslår også at tilleggsseismikk koordineres av Oljedirektoratet, slik at de ulike selskapene dermed samlet sett reduserer seismikkaktivitetene.

Seismikk og fiskerier

Norges Kystfiskarlag er innforstått med at oljevirksomhet nødvendigvis må foregå i områder med fiskeriaktivitet. Leteaktiviteten vil bli flyttet både lenger nord og østover, og nærmere land. I den forbindelse vil det også måtte foregå seismikkartlegging i de aktuelle områdene, som også er brukt av fiskeflåten. Seismikkskyting foregår også på eldre felt hvor fiskeriene er til stede.

Norges Kystfiskarlag vil be myndighetene om å begrense seismikkaktiviteten til et minimum, og innskjerpe at slik virksomhet skal planlegges og utføres i nært samarbeid med fiskerinteressene. I så henseende vises til Havressurslovens § 24: «Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbørleg framferd.»

Norges Kystfiskarlag er også innforstått med at petroleumsvirksomhet på norsk sokkel er en legal aktivitet. Ikke desto mindre mener vi at petroleumsnæringen nå må oppdras til i større grad å ta hensyn til fiskeriene, og ta inn over seg at fiskeriene utøves i sesonger som varierer med hensyn til arter og geografiske områder.

Norges Kystfiskarlag vil derfor be norske myndigheter innskjerpe overfor petroleumsaktørene på norsk sokkel at de tar hensyn til fiskeriene og at de pålegges å planlegge sine aktiviteter i samråd med fiskeriinteressene.

Norges Kystfiskarlag vil også be om at man ser på praksisen hvor de forskjellige oljeselskapene får skyte seismikk på de samme områdene gjentagne ganger. Dette er arbeid som av hensyn til fiskeriene og hensynet til det totale livet i havet bør begrenses til et nødvendig minimum. Ved å koordinere seismikkartlegging gjennom statlige styrte programmer som styres av Oljedirektoratet, kan seismikkaktiviteten reduseres betydelig.

Norges Kystfiskarlag vil påpeke at dette er fullt mulig dersom viljen - både fra myndighetenes og næringenes side - er til stede.

Vedlagt et notat om erfaringene fra seismikkskytingen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 2007 - 2010.

Dette brevet er sendt i likelydene utgave til:
Statsministerens kontor
Fiskeri- og kystdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje og –energidepartementet
Fiskeridirektoratet
Oljedirektoratet

Mvh

Norges Kystfiskarlag

 

seismikk, fiskeri

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.