Slutt å ta hensyn til enkeltpersoner!

traalerLNorges Kystfiskarlag skriver i sin uttalelse til forslaget om å øke tillatt lasteromsvolum på trålerne at det er en uting at man hele tiden søker å øke lasteromsvolumet, være det seg i kystflåten eller havflåten. Nå må myndighetene se norsk fiskeripolitikk under ett og slutte å se på hva som gagner enkeltpersoner/rederier best, mener laget.

Det vises til høringsbrev av 10. mai 2011. Per i dag har fartøy med reke-, sei og torsketrålkonsesjon en øvre grense for lasteromsvolum på 1500 m³. Fiskeri – og kystdepartementet forslår å erstatte gjeldende regel med en grense for fartøyets rom på 4000 m³.

Norges Kystfiskarlag har i tidligere høringssvar gått imot å øke lasteromsvolum, det gjaldt da kystflåten. Organisasjonen mener på generelt grunnlag at det er en uting at man hele tiden søker å øke lasteromsvolumet, være det seg i kystflåten eller havflåten.

Nå må myndighetene se norsk fiskeripolitikk under ett og slutte å se på hva som gagner enkeltpersoner/rederier best. Man må se på kvaliteten på råstoffet som landes og om det skal være ferskfisk eller frossent. Et av argumentene for økt lasteromsvolum er at man kan være flere dager på sjøen, dette vil ikke bedre kvaliteten på fisken eller ei øke verdien på fangsten

De norske fiskeriene har gjennom mange år gjennomgått stor grad av nedbygging for å tilpasse kapasitet til ressursgrunnlag. En endring av størrelsesbegrensningen slik det foreslås vil uten tvil være kapasitetsoppbyggende.

Konklusjonen om at dette ikke vil ha kvotemessige konsekvenser er høyst tvilsom. Vi har en rekke eksempler på at presset på forvaltningen har økt i takt med investeringene i næringen.”

På bakgrunn av overnevnte momenter er Norges Kystfiskarlag imot økning av lasteromsvolum i fiskeflåten generelt.

Med vennlig hilsen
Norges Kystfiskarlag

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.