Ber ministeren sikre redningsskøytene

LBHEn reduksjon i antall operative redningsskøyter i 2012 vil kunne få fatale konsekvenser. Det frykter Norges Kystfiskarlag, som ber myndighetene ta grep for å sikre nødvendig finansiering av redningsskøytene neste år. Beredskapen langs norskekysten er alt for viktig til å være prisgitt varierende inntekter i form av tippemidler og annet, fastslår Kystfiskarlaget i en uttalelse til Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og politikerne på Stortinget. Norges Kystfiskarlag mener det må være et offentlig ansvar å sikre en forsvarlig beredskap langs kysten.

Beredskap langs norskekysten – et offentlig ansvar!

Det vises til at Redningsselskapet har signalisert kutt i beredskapen neste år som en konsekvens av inntektsreduksjon. I første omgang er det snakk om å legge ned to bemannede stasjoner – Egersund og Skjervøy, samt en reduksjon i beredskapen under Lofotfisket.

Norges Kystfiskarlag vil på det sterkeste anmode de ansvarlige myndigheter om å bidra til å finne økonomiske løsninger som sikrer at beredskapen langs norskekysten kan opprettholdes på dagens nivå. Å sikre en forsvarlig beredskap ved uhell og forlis på havet og en trygg arbeidshverdag for de yrkesgrupper som har sitt utkomme på havet, er etter vårt syn en alt for viktig oppgave til at beredskapsnivået skal være prisgitt varierende inntekter i form av tippemidler o.a. All erfaring viser betydningen av å ha en god førstelinje beredskap langs kysten, og at redningskøytenes innsats er avgjørende for å berge liv og verdier på havet.

For kystfiskeflåten vil en reduksjon i antallet operative redningsskøyter langs kysten – i viktige fiskeriområder og i områder som er sterkt værutsatt, ha alvorlig betydning for flåtens sikkerhet og kunne få fatale konsekvenser dersom uhellet skulle være ute.

Norges Kystfiskarlag mener det må være et offentlig ansvar å sørge for en forsvarlig beredskap langs kysten gjennom en tilstrekkelig statlig finansiering av redningsskøytene. Det kan ikke aksepteres at liv går tapt som følge av manglende betalingsvillighet fra det offentlige til å opprettholde et forsvarlig beredskapsnivå.

Det anmodes med dette om en snarlig løsning som sikrer full beredskap langs norskekysten også i 2012.

Med vennlig hilsen

NORGES KYSTFISKARLAG

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.