Svarer om oppdrett

fiskeoppdrett- Kystfiskarlaget er generelt ikke i mot oppdrett, men er veldig klar på at en eventuell økning i oppdrettsnæringen ikke skal gå ut over miljø og eksisterende fiskerier. Det slår landsstyremedlem Kjell Olav Halland fast i et leserinnlegg. Innlegget er et svar til Senterpartiets Irene Lange Nordahls utspill om mangedobling av oppdrettsnæringen i nord. Halland stiller seg uforstående til ønsket om å mangedoble en næring som allerede er i stor konflikt med villfisknæringen og miljøbevegelsen.


Norges Kystfiskarlag ser og hører Troms Sp sin stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl uttale seg om en kraftig økning i oppdrettsnæringen i nord.

Kystfiskarlaget er generelt ikke i mot oppdrett, men er veldig klar på at en eventuell økning i oppdrettsnæringen ikke skal gå ut over miljø og eksisterende fiskerier.

Norges Kystfiskarlag  kan derfor ikke forstå at en enkelt representant kan gå inn for å mangedoble en næring som allerede er i stor konflikt med villfisknæringen og miljøbevegelsene.

Allerede nå ser vi problemer med arealkonflikt, sykdom, rømning og utslipp av kjemikalier.

Nordahl tror ikke en storstilt økning i oppdrettsnæringa vil bidra til større problemer med lakselus og rømming.

Hun sier det kalde vannet i nord vil sette en stopper for lakselus.

Da Mattilsynet gjennomførte en inspeksjon ved Grieg Seafoods anlegg på Steinviknes i Loppa kommune fant de at tilstedeværelsen av lakselus var fem ganger høyere enn tillatt.

– I den merden vi telte fant vi 5,3 lus i snitt per fisk. Det er 5,3 ganger så mye som det som er lovlig. Når man har et så høyt tall er det veldig alvorlig, sier inspektør i Mattilsynet Håvard Steffenak.

I en merde var det så mye lus at Mattilsynet slet med å telle. Flere fisk var så skadet av lus at de måtte avlives.

Dette viser at lakselus er ett problem også i nord.

Sykdom.

Måtte slakte 30 000 laks

Ved anlegget til Marine Harvest i Kvalvika har de rundt 1 million oppdrettslaks i merdene, og den syke fisken er blitt slaktet.

– Det vi gjorde da de så at vi fikk syk fisk, og nå har fått bekreftet at den virkelig hadde ILA, er at vi slakter ut den fisken som er syk med en gang, for å unngå å smitte resten av fisken i anlegget og fisk i andre anlegg i nærheten, sier kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest Jørgen Christiansen.

Vil overvåke situasjonen

I Troms og i Finnmark har flere oppdrettsanlegg vært plaget med den samme sykdommen ved sine anlegg. Og i 2009 ble det for første gang i Norge satt i gang massevaksinering av oppdrettslaks i enkelte anlegg i Troms.

Rømning

Rømmingstallene for laks
For 2001, 2002 og 2003 var innmeldte rømmingstall for laks hhv. 272 000, 477 000 og 409 000 individer (matfisk og settefisk).

For perioden fra 2004 til 2010 var tilsvarende rømmingstall for laks hhv. 553 000, 717 000, 921 000, 298 000, 111 000, 225 000 og 287 000 individer.

Ved utgangen av november 2011 er det meldt om 321 000 rømt oppdrettslaks

Lakselusmiddel

•Diflu- og teflubenzuron er legemidler som brukes for å hindre spredning av lus i oppdrettsanleggene og til villaks. Legemidlene gis i fôret til oppdrettslaksen. Det tas opp i laksens blod, som lakselusen får i seg.

• Kjemikaliene hemmer skallveksten til lusene og de dør.

•Problemet for krepsedyr oppstår når lusemidlene spres til vannet og sjøbunnen via avføring og rester av fôr. Krepsedyr vil da bli utsatt for de samme giftvirkninger som lakselusa.

•Dersom krepsedyr dør på grunn av kjemikaliene, vil det kunne påvirke fisk og hele økosystemet i fjordene.

•I 1999 advarte Klif mot bruken av de to legemidlene, og i 2008 ble de forbudt brukt.  På grunn av økt oppblomstring av lakselus og fordi lakselusa var blitt resistent mot andre lusemidler, ble det gitt dispensjoner og disse to kjemikaliene ble tatt i bruk igjen.

•I 2010 ble det brukt om lag 2,9 tonn av kjemikaliene.(Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Norges Kystfiskarlag ser oppdrettsnæringen i sammenheng med tradisjonell fiskerinæring og mener at begge næringene har livets rett. Vi har også sett at i enkelte områder kan oppdrettsnæringen være det som skal til for å opprettholde mottaksstasjoner også for hvitfisk næringen.  Men skal oppdrettsnæringen fortsette å ekspandere må dette skje uten å gå på bekostning av miljø og eksisterende næringer.

 

Kjell Olav Halland

Landsstyremedlem Norges Kystfiskarlag

 

 

 

  • Sist oppdatert
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.