Krever seismikk stans

seismikk

Landstyret i Norges Kystfiskarlag krever at myndighetene griper inn og stanser den planlagte seismikkskytingen i Nordland IV og V langs Helgelandskysten i sommer.

 

Olje og energidepartementet

Oljedirektoratet

Regjeringen

Stortingets Næringskomite

Fiskeri og kystdepartementet

Fiskeridirektoratet

Seismikkskyting innenfor 18 nautiske mil i området Nordland IV og V sommeren 2012

Landstyret i Norges Kystfiskarlag har i møte 11. mai 2012 diskutert den planlagte seismikkskytingen i Nordland IV og V, sommeren 2012. Landsstyret vil på det sterkeste få uttrykke sin bekymring i forhold til den planlagte aktiviteten.

De kystnære områdene innafor 18 nautiske mil langs hele kysten nordover er i gjeldende forvaltningsplan ikke åpnet for oljevirksomhet. Disse områdene er spesielt sårbare både fiskerimessig og med hensyn til natur og miljø. Det er kjent at seismikkskyting skremmer fisken vekk og umuliggjør fiske i en periode. Fiskerne har også erfart at denne perioden kan bli langvarig. Dette kan bety store økonomiske tap, og i verste fall økonomisk ruin for de minste kystfiskerne som ikke har mobilitet til å finne alternative fiskefelt.

Vi har i prosessen med revidering av forvaltningsplanen blitt forespeilet at de kystnære områdene skulle spares, og at man heller skulle åpne større områder til havs. Seismikkskytingen innebærer etter vårt syn et brudd med denne forutsetningen. Landstyret i Norges Kystfiskarlag vil derfor gjøre det helt klart at man fra fiskerinæringens side ikke kan akseptere oljevirksomhet som innebærer seismikkskyting gjennom vannsøylen eller offshoreutbygginger i området innenfor 18 nautiske mil.

Landstyret vil i dette tilfelle særlig også påpeke konsekvensene av at seismisk aktivitet tenkes gjennomført parallelt med Havforskningsinstituttets ekstraordinære makrelltokt, og de langsiktige konsekvenser det vil kunne medføre i forhold til kvotefastsettelse og internasjonale forhandlinger dersom den påviste skremmeeffekten seismikk har på fisk, påvirker måleresultatene.

Landstyret krever på denne bakgrunn at ansvarlige myndigheter griper inn og stanser den planlagte seismikkskytingen langs Helgelandskysten umiddelbart.

  • Sist oppdatert
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.