Ressurskontroll på dagsordenen

Uten navnNorges Kystfiskarlag vil sette ressuskontroll på dagsordenen. Det varsler leder Arne Pedersen i etterkant av Fiskeridirektoratets møte om temaet under Nor-Fishing nylig. Pedersen roser norske inspektører og kystvakten for å ha blitt flinkere til å avdekke fiskerikriminalitet, men mener rapportene som ble presentert er nedslående og slår store sprekker ikke minst i havfiskeflåtens omdømme.

Les nyhetsbrev fra lederen i Norges Kystfiskarlag her.

docBrev_ang._ressurskontroll.doc21/08/2012, 10:56

I forbindelse med fiskerimessen i Trondheim var jeg som leder i Kystfiskarlaget invitert. Jeg syntes messa var flott med mye interessant om fiskeripolitikk, om ressursforvaltning og om nytt utstyrt som fanget interessen også til en kystfisker.

 

Møte med fiskere på Roan.

Turen til Trondheim gav mulighet for et besøk til Roan på Fosenhalvøya, et par times kjøring fra Trondheim. Der møtte jeg åtte fiskere som var svært interessert i Kystfiskarlagets arbeid og vedtak. Jeg har godt håp om at vi kan få nye medlemmer og kanskje kan det med tiden føre til at det dannes et lag av Kystfiskarlaget også i Trøndelag. Hilde og kontoret på Ramberg vil fortsette kontakten direkte med dem slik at de kan få den hjelp og de svar de enda søker fra oss i Kystfiskarlaget.

Fiskeridirektøren arrangerte det årlige møtet om ressurskontrollen. Et prisverdig initiativ fra fiskeridirektøren.

Norske inspektører og Kystvakten er blitt flinkere til å avdekke fiskerikriminalitet både på sjø og land. Det er en positiv utvikling som myndighetene skal ha ros for. Rapportene som ble presentert var imidlertid nedslående informasjon og den slår stygge sprekker i havfiskeflåtens omdømme, men den kommer også til å ramme alle andre norske fiskere.

Norske inspektører viste film og bilder som var svært nedslående. I et trålhal, som ble anslått til 70 til 80 tonn med et stort innslag av undermåls fisk, ble trålposen skåret opp av mannskapet i den hensikt å dumpe ut igjen uønsket fisk. Det ble ikke gitt noe anslag for hvor mye, som i strid med utkastforbudet ble dumpet, men av bildene å bedømme måtte det dreie seg om flere ti-talls tonn. Havet fløyt av død fisk.

Inspektørene hadde også bilder av store mengder torsk i loddefangster.

Mange kystfiskere har over lang tid uttrykt bekymring med fiskeriaktiviteten i trålerflåten og med loddefisket. Det er betryggende at Kystvakten kan dokumentere gjennom inspeksjoner hva som foregår. Det kan selvsagt hevdes at man ikke kan generalisere med bakgrunn i enkelt tilfeller, men da skal man være oppmerksom på at det i tillegg, til det som ble vist, sannsynligvis er en del mørketall. Det er ingen grunn til å skjule dette for offentligheten.

Det er store mengder yngel i norsk sone og gode utsikter til økte kvoter. Samtidig fører eurokrisen til sterkt fall i fiskeprisene. Frossent råstoff hoper seg nå opp i fryselagrene. Prisen på frossent fisk er nå lav. Det vil gi prispress på fersk råstoff fra kystflåten.

Vi setter dette på dagsorden.

Fallende fiskepriser og god tilgang på fisk vil skape klima for juks mellom fiskekjøper og fisker, mellom fiskekjøper og megler osv. Dette skaper nye utfordringer for de som skal forvalte ressursene i havet og handelen på land.

Vi skal sette dette på dagsorden i Kystfiskarlaget og vi trenger et grunnlag for saken. Vi kommer til å ta kontakt med fiskeridirektøren. Vi håper å kunne gi samme informasjon til organisasjonen som den jeg fikk på møtet i Trondheim. Norsk ressurskontroll handler om alt fra norsk anseelse internasjonalt, kontrollverkets integritet og likebehandling av små og store juksemakere.

Med sommerhilsen

Arne Pedersen

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.