Fiskerne i Øst-Finnmark er fornøyd med krabberegimet

Tana_17_des_webbFiskerne i Øst-Finnmark er fornøyd med dagens regime i krabbefisket. Fiskere i vest har drevet en unødvendig fryktkampanje mot krabberegimet.  På et åpent møte på Tana Bru fredag 17. des møttes fiskere både fra Kystfiskarlaget og Norges Fiskarlag. Tilstede var også en fiskekjøper,  fra forvaltningen og politikk, i alt 25 deltakere. Fiskerne i Øst-Finnmark tok til motmæle mot kampanjen. Kystfiskarlaget arrangerte møtet.

Reguleringene i kongekrabbefisket er stadig under press fra aktører som ikke direkte berøres av krabbens inntog. Krabben har tilhold i alt vesentlig grad i kyst- og fjordstrøkene i Øst-Finnmark. Fiskerne i dette området har måttet finne frem til driftsformer der man tar hensyn til krabben. Det er rettferdig at de som er sterkest berørt skal kunne nyttegjøre seg av de inntektene som krabben også gir. Fiskerne i Øst-Finnmark er fornøyd med regimet i kongekrabbefisket.

Grensene i krabbefisket slik de er satt nå er riktig ut fra flere forhold. Da grensene var satt langs 12-mila ble det drevet et utstrakt ulovlig fiske som ikke kunne fortsette og som heller ikke var kontrollerbar. Krabben har sitt tilhold i alt vesentlig grad innenfor 12-mils grensen. Om myndighetene ønsker å hindre utbredelse av krabbe lengre vest, kan det best gjøres ved å øke kvotene i det kvoteregulerte området. Det er ca 350 fartøy i det kvoteregulerte fiske. Denne flåten kan,  kostnads fritt for staten, holde en utbredelse av krabben i sjakk ved at totalkvoten i øst økes. Uansett bør det åpnes for økt uttak av ho- og skadet krabbe. Om dette blir iverksatt er det likevel mulig å sikre et langtidsutbytte fra krabbefisket både til fiskere og fiskekjøpere.

Fiskerne i Øst-Finnmark advarer mot et olympisk fiske etter salgbar krabbe. Et slikt fiske vil medføre et svært ujevnt fiske og dermed også lange perioder med svakt eller helt fraværende fangsttrykk. Uansett fangstform vil småkrabbe ikke bli oppfisket. Et olympisk fiske vil derfor mest sannsynlig ikke begrense utbredelse av krabbe til nye områder.

Fiskerne i Øst-Finnmark er sterkt kritisk til at krabbeforskningen finansieres med et kommersielt fiske på krabbe. Det er avsatt 50 tonn til forskning hvor av et fartøy har fått tildelt hele 48 tonn, eller knapt 30 vanlige fartøykvoter av en totalkvote på 900 tonn. Utstrakt bruk av innleide fiskefartøy i forskningen  reiser forskningsetiske problemstillinger som er uheldig. Forsker og fartøyeier kan i for stor grad bli økonomisk avhengig av hverandre. Det kan påvirke den objektive forskning. Forskningen bør finansieres over offentlige budsjetter og ikke ved tildeling av store ekstrakvoter til fartøy som er bygd for et vanlig kommersielt fiske.
  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.