Vil vurdere snurpere i fjordene

SeiFiskeri- og kystdepartementet har sendt svar på en henvendelse fra Norges Kystfiskarlag angående seinotfiske. I likhet med oss har også departementet fått mange henvendelser om store seisnurpere inne på fjordene, og vil vurdere behove for nye områdereguleringer.

 

I svarbrevet fra departementet heter det:
Departementet har i 2010 mottatt en rekke henvensler om store seisnurpere inn på fjrodene og vil på denne bakgrunn foreta en gjennomgang av gjeldende regelverk for å kartlegge eventuelle behov for nye områdereguleringer i seinotfiske.
Det heter at seinotfiske har til nå ikke fortrengt andre fartøy i noen grad, og at man derfor ikke har sett det nødvendig å avgrense dette fisket.

Les Norges Kystfiskarlags brev til departementet her

Når det gjelder minstemålet for sei, viser departementet til Havforskningsinstituttet som i et brev til departementet har uttalt at de gjeldende minstemåelene for notsei neppe vil ha vesentlig betydning for bestandenes reproduksjonsevne. Ved å øke minstemålet på notsei til 45 cm vil gevinsten på langtidsutbytte neppe være mer enn 5 %. Effekten på notfiske vil være negativ både når det gjelder negativ når det gjelder både kvantum og regularitet, heter det i Fiskeridepartementets svarbrev til Norges Kystfiskarlag.

Når det gjelder områdereguleringer i notfisket, vises det til egen forskrift om forbud mot bruk av nortredskaper til annet fiske enn etter pelagiske arter i en del fjroder i Finnmark. Ut over dette gjelder ingen områdebegrensinger, og deprtementet fastslår at etter dagens regelverk har snurperne en legitim rett til å fiske etter sei med not inne på fjordene. Inspeksjoner av fartøy og fangster i dette fisket viser at fisket forgår innenfor gjeldende regler.
Departementet viser til at lokale fiskarlag, ordførere og andre lokalpolitikere har engasjert seg i saken om seinotfiske inn på fjordene. Man er opptatt av at også seinotfisket skal opprettholde arbeidsplasser i fiskeindustrien uten at fjordene blir tømt for sei.
I brevet antydes det at for å etterkomme dette ønsket, kan det være aktuelt med langtidslagring av sei for å opprettholde aktivitet i landindustrien utover høsten.
Til slutt opplyser departementet at de på bakgrunn av de mange og bekymrede henvendelsene de har mottatt i 2010 om seinotfiske med store fartøyer inne på fjordene, vil de foretat en gjennomgang av regelverket for å kartlegge behovet for nye områdereguleringer i seinotfisket.

  • Skrevet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.