Kystfiskarlagets reguleringskommentar for 2012

Styret_okt2012I kommentaren til neste års fiskerireguleringer har Norges Kystfiskalag lagt frem forslag til et alternativ til strukturering gjennom kjøp av salg av kvoter i den minste flåten. Forslaget innebærer at fiskerne som driver helårsfiske og forvalter kvoteandelene sine godt, premieres med større kvoteandeler.

 

Styret_okt2012
Styret i Norges Kystfiskarlag. Fra venstre Alf Helge Urangsæther, Johnny Johnsen, Kjell Olav Halland, Geir Smenes, Bjørn Jensen, leder Paul Jensen og nestleder Arne Pedersen.

I kommentaren til neste års fiskerireguleringer har Norges Kystfiskalag lagt frem forslag til et alternativ til strukturering gjennom kjøp av salg av kvoter i den minste flåten. Forslaget innebærer at fiskerne som driver helårsfiske og forvalter kvoteandelene sine godt, premieres med større kvoteandeler. Prinsippet innebærer at man får økt kvalitet, man får et jevnere fiske gjennom året og tilfører landanleggene råstoff også utenom de store sesongene og skaper dermed økt aktivitet i fiskeværene. Prinsippet innebærer også at ungdommen slipper til i yrket i større grad, da det er innsats og ikke kapital til kvotekjøp som blir avgjørende.

Struktureringen i kystflåten skulle i prinsippet redusere fangstkapasiteten med det mål å tilpasse kapasiteten til et begrenset ressursgrunnlag. I stedet er fangstkapasiteten økt formidabelt, mens antall fartøy og mannskaper er redusert. Når fangstkapasiteten øker, øker også presset på reguleringsmyndighetene for å få tilpassede ordninger. Men – det skal ikke være myndighetenes ansvar å sørge for lønnsomhet i de delene av flåten som investerer i økt kapasitet til tross for begrensede ressurser. Myndighetens ansvar må være å sørge for langsiktige og bærekraftige rammevilkår for alle deler av flåten og alle deler av næringa. Så får det være utøvernes ansvar å tilpasse investeringer og utrustning driftsmessig forsvarlig ut fra de rammene som er gitt.
Norges Kystfiskarlags er opptatt av at fiskerinæringa skal være variert og sammensatt også i fremtiden. Dette for å nå målene om god ressursforvaltning og god kvalitet på produktene, og for å ivareta samfunnsmessige hensyn. En variert og riktig sammensatt flåte er et av kriteriene for ei variert og lønnsom næring. Norges Kystfiskarlag ser derfor innføringen av fri lengdeutforming i kystflåten som det alvorligste feilgrepet som er gjort i fiskerireguleringen siden innføringen av strukturkvoteordningene. Norges Kystfiskarlag er videre opptatt av at flerbestandshensyn må legges til grunn for forvaltningen av marine ressurser. Målsettingen med forvaltningen må være at bestandene – herunder de kommersielle, forvaltes på et slikt nivå at vi kan høste av de i all fremtid, og at vi kan øke verdiskapingen. Dette innebærer at arter som krill og raudåte må forbeholdes som fôr til de bestandene vi driver fangst på, og at også lodde og lignende arter bør forvaltes med henblikk på at de har en funksjon som viktige fôrarter. Uttaket av torsk og annen hvitfisk kan ikke justeres etter pelagisk sektors ønske og behov for uttak av pelagiske arter, slik det i den senere tid har vært tatt til orde for.

Les hele kommentaren i vedlegget.

Reguleringsmøtet 2012.pdf

reguleringsforslag, 2012

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.