Kystfiskarlagets innspill til reguleringene 2013

sjarkDen gode ressurssituasjonen for viktige kommersielle arter som nordøst arktisk torsk gir grunnlag for økt ressursuttak og verdiskapning. Med en totalkvote på 1 million tonn torsk neste år er det etter Norges Kystfiskarlags syn ingenting som taler for at en ytterligere strukturering i kystflåten er nødvendig, heter det i Norges Kystfiskarlags kommentarer til fiskerireguleringene for 2013.


I de generelle kommentarene og forslagene til rgeuleringene, har styret i Norges Kystfiskarlag tatt hensyn til de kommentarene som lagene og distriktslagene er kommet med.
Krav om videre strukturering må derfor legges på is, og i stedet møtes med en friere regulering for kystflåten med bakgrunn i en rekordhøy totalkvote. Den høye totalkvoten må i størst mulig grad komme kystflåten til gode gjennom økte fangstmuligheter, noe som vil gi grunnlag for lønnsomhet, aktivitet og verdiskapning langs hele kysten – uten kostnadsdrivende strukturering, mener Norges Kystfiskarlag.

Og videre:
En friere regulering for kystflåten vil øke lønnsomheten i flåteleddet, styrke sikkerheten gjennom å gi grunnlag for økt sysselsetting og mannskap om bord, og bidra til å sikre lokale leveranser, rekruttering og aktivitet i kystsamfunnene. Dette uten den alvorlige gjeldsoppbyggingen som en strukturering nødvendigvis vil medføre. Norges Kystfiskarlag ser derfor en friere regulering som et langt mer attraktivt og lønnsomt alternativ enn strukturering – så vel for flåteleddet som for kystsamfunnene. Politiske signaler i retning av strukturering også i gruppen under 11 meter må anses som et blindspor uten reell støtte blant flertallet av de berørte næringsaktører – noe  vedtak  i Norges Kystfiskarlag, så vel som i viktige fylkeslag i Norges Fiskarlag tydeliggjør. Struktureringen i kystflåten ble i prinsippet innført for å redusere fangstkapasiteten med det mål å tilpasse kapasiteten til et begrenset ressursgrunnlag.  I stedet er fangstkapasiteten økt formidabelt, mens antall fartøy og mannskaper er redusert. Når fangstkapasiteten øker, øker også presset på reguleringsmyndighetene for å få tilpassede ordninger. Og med økt gjeldsgrad øker presset for en ytterligere konsentrasjon av rettigheter.

Les for øvrig både Norges Kystfiskarlag sine generelle kommentarer og forslag til regulerling av de enkelte artene i vedleggene til denne artikkelen.

Reguleringer 2013.pdf

reguleringsforslag, 2013

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.