Leder for nordatlantiske kystfiskere


Bjoern_JensenFormannskapet i den nordatlantiske fiskerorganisasjonen ACFNA (Alliance of Coastal Fishers around the North-Atlantic) er nå lagt til Norge, og styremedlem i Bjørn Jensen i Norges Kystfiskarlag (bildet) ble valgt til leder på ACFNAs årsmøte i London nylig.

Den nordatlantiske kystfiskeralliansen ACFNA består av kystfiskerorganisasjoner fra land rundt Nord-Atlanteren. Norges Kystfiskarlag er eneste norske deltaker, sammen med organisasjoner fra Island, Færøyene, Grønnland og Newfoundland (Canada). Det arbeides aktivt for å få russisk representasjon i alliansen, og det vil sannynligvis skje fra neste årsmøte. Samlet har alliansen rundt 30.000 medlemmer.
Bjørn Jensen forteller at det man er spesielt opptatt av for øyeblikket, er miljømerkingen av fisk. Medlemsorganisasjonene - kystfiskerne - er ikke fornøyde med at de store fiskeriselskapene som har mye kapital og ressurser kan kjøpe seg miljøgodkjennelse og få MSC-merking, mens det er vanskelig å få slik merking for det kystnære fisket rundt hele Nord-Atlanteren.
- Vi er derfor opptatt av at vi får et miljømerke som virkelig er miljømerke, og ikke bare en dokumentasjon på at forvaltningen av de forskjellige fiskebestandene er bærekraftig. Vi ser nemlig at man i MSC-sammenheng holder seg til ICES-anbefalingen. I tilfelle arter hvor ICES har liten eller manglende kunnskap og forskning, blir miljødokumentering avvist av MSC. Dette er et problem for kystfiskerne, fordi det dreier seg ofte om kystnære bestander, forteller Jensen.
Håpet er at man kan få de forskjellige landene rundt Nord-Atlanteren til å samarbeide om et miljømerke som forteller mer enn "bærekraftig" forvaltning.
- Island prøver nå å få registrert et eget merke. Men det er en omfattende prosess, og vi mener det er behov for et internasjonalt ikke-kommersielt miljømerke. Om vi kan få til et miljømerke inn i  FAOs (FNs matvareorganisasjon) ramme, vil det være det aller beste. Og da tenker vi at miljømerking i tillegg til bærekraftig beskatning må inneholde kriterier for hvor miljøvennlige fangstmetodene er, behandling av fisken, og så videre. Dette er viktige saker for flere av nasjonene, og her hjemme også hvor kysttorsken - eller rettere sagt torsk tatt innafor 12-mila ikke får MSC-godkjenning. Det er et eksempel på hvor feil denne merkingen er - vi kan oppleve å få store mengder skrei innafor 12 mila som altså ikke kan godkjennes, og så kan vi oppleve å få store fangster med kysttorsk utafor, men den får miljømerke selv om det er kysttorsken som skal beskyttes! Det viser hvor meningsløst hele MSC-merkingen er.

norges kystfiskarlag, ACFNA, lederverv

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.