Markering mot oljevirksomhet

Paul_Jensen_sedovDen 19. februar arrangerer Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja nasjonal markeringsdag, mot oljeboring i de sårbare havområdene over hele landet. Norges Kystfiskarlag er en av organisasjonene som har stilt seg bak denne markeringa. I Tromsø skal leder Paul Jensen holde appell på torget. Paul Jensen skal også møte stortingspolitikere i Oslo 23. februar sammen med Folkeaksjonen og flere andre organisasjoner. For NKF er det viktig å markere at vi ikke kan finne oss i å bli fortrengt fra fiskefeltene av en kortsiktig og tvilsom oljetragedie.

Oljekart_webb

 

De gule feltene er prospektive områder for olje/gass, ifølge Oljedirektoratet. Så ser vi alle strekene - de røde er innrapportert linebruk, de blå er innrapportert garnbruk. Men på langt nær alle rapporterer sine bruk. Fartøyer som driver stubbing (tar opp bruket etter noen timer på feltet) eller fartøyer som driver med juksa rapporter ikke inn sine possisjoner. Her blir det kamp om arealet dersom oljeplattformene slipper til!


Topografi_norskehavetTopografien i Norskehavet og Nordsjøen. Vi ser at det er helt andre forhold i Nordsjøen enn i den smale stripa fra Lofoten til Nord-Troms.

Kampen om oljevirksomhet i de sårbare og viktige fiskeriområdene fra Lofoten til nord for Kvaløya i Troms hardner til. Det er slaget om konsekvensutredning det står om i første omgang. Norges Kystfiskarlag er mot en konsekvensutredning av to grunner.

For det første er en konsekvensutredning etter Petroleumsloven en startprosess for åpning av petroleumsvirksomhet i et område. Ettersom NKF er totalt mot oljevirksomhet i dette området, er vi mot at en slik prosess starter. For det andre vil en konsekvensutredning etter Petroleumsloven være styrt av et Oljedirektorat som er kjent for ikke å være lydhør for argumenter fra andre faginstanser, og for å nedtone negative konsekvenser. Vi har et fullgodt grunnlag for vurderinger nå når oppdatering av forvaltningsplanen for havområdene i nord skal skje. Da får vi all kunnskap vi trenger. Og er det noe som mangler, kan man kreve at forvaltningsplanarbeidet inkluderer manglene.

Sommeren 2010 utarbeidet NKF et kart hvor fiskeriaktiviteten (Kystvaktsentralens brukskart) 30.mars 2010 er lagt over Oljedirektoratets kart over mulige funn. Dette kartet ble presentert på høringen om forvaltningsplanen 8. juni i fjor og delt ut til stortingspolitikere på Folkeaksjonens store folkefest i Kabelvåg 7. august. Ganske symptomatisk var det at en av stortingspolitikerne som var til stede, nektet å ta imot det!
Norges Kystfiskarlag har utfordret de to partilederne Erna Solberg og Siv Jensen om de vil godta at fiskerne blir fortrengt av en kortsiktig oljevirksomhet. Vi har ennå ikke fått svar, men vi venter litt med å purre - de har nok mye å stå i med så vi får vente på tur.

Vi gjengir her en del av teksten som fulgte med kartet:

Fiskefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Nord-Troms er antagelig de desidert mest produktive og mest brukte fi skefeltene i Norge. Fisket her har ei tusenår lang historie, og rikdommen fra disse fiskefeltene har opp gjennom århundrene skaffet både familier, lokalsamfunn og nasjonen Norge store inntekter.
Den norske kontinentalsokkelen er her på sitt smaleste – utenfor Bø rekker den bare 6 nm fra land. Området preges også av til dels meget sterke havstrømmer (den norske kyststrømmen, sterke tidevannsstrømmer) som tidvis gjør det problematisk for fiskeriene - selv uten annen aktivitet.
Det mest kjente fisket er skreifisket om vinteren (Lofotfisket) som foregår fra Nord-Troms og sørover. Men det foregår også et rikt fiske etter andre arter som lange, sei, hyse, uer, blåkveite, brosme, kveite, breiflabb og sild resten av året.
Olje/gassvirksomhet i disse farvannene vil være til ubotelig skade for fiskeriene, fordi både strøm og værforhold, geografiske og biologiske forhold gjør det umulig at begge næringer kan drive samtidig. Områdene er gyte- og oppvekstområde for en rekke av artene som er nevnt ovenfor, og borevirksomhet med de aktiviteter og problemer som følger med, kan få store og uoversiktlige følger for disse artene.
Kontinuerlig utslipp av boreslam, kontinuerlig seismikkskyting (som foregår på aktive oljefelt) må man regne med dersom feltene åpnes.
For fiskerne og kystbefolkningen er det viktigste likevel at man ikke ønsker at fiskeriene skal fortrenges. Fiskeressursene har vi levd av i hundrevis av år, og dersom vi driver klok forvaltning, kan vi leve av den i ytterligere hundrevis av år.
Vi kan ikke godta at ei lønnsom, verdifull og langsiktig næring som fiskeriene skal fortrenges av ei næring med kortsiktige perspektiver. Derfor har Norges Kystfiskarlag annonsert at vi vil gå til søksmål mot den norske stat dersom regjering og Storting går så langt at man tillater at petroindustrien skal fortrenge fiskerne. Om nødvendig bringer vi et slikt søksmål inn for internasjonale domstoler.

Når oljetilhengerne forteller oss at vi i Norge har verdens beste teknologi og kontroll slik at det er mikroskopiske muligheter for at ulykker og forurensinger skal skje, har vi to innvendinger mot et slikt argument.
For det første er mikroskopiske muligheter for mye!
For det andre har hendelsene på Statoil sine plattformer i Nordsjøen og meldinger om underrapportering om alvorlige hendelser, frykt blant ansatte som ser at sikkerhet nedprioriteres, vist oss at myndighetene har akkurat like lite kontroll med det som skjer, som myndigheten i USA hadde i forhold til BP-utblåsinga i Mexicanske Golf.

Les mer om makreringen 19. februar

seismikk, norges kystfiskarlag, oljeutvinning, neitilolje, oljefritt

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.