Trålstigen har ingen berettigelse

traalerLDepartementet har bedt om innspill til forenkling av leveringsplikten til trålerne, og har bedt trålnæringen om deres syn på leveringsplikten. Saken er like mye et samfunnsanliggende som det er sak for næringsaktørene. Utviklingen i trålsegmentet har gått så langt at det undergraver dets opprinnelige hensikt - og derfor bør man vurdere trålstigen, skriver nestleder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag i et leserinnlegg.

Trålstigen har ingen berettigelse lenger

Det fremgår av Fiskereribladet/Fiskaren av 28. januar  at Fiskeridepartementet har sendt ut et brev til næringen og bedt den om innspill på en forenkling av leveringsplikten til trålerne.
I Kystfiskarlaget kan vi ikke se at slikt brev er kommet og tør be om at brevet distribueres bredere til berørte.
Leveringsplikten berører langt flere en kun trålerrederier med leveringsplikt. Den berører i høyeste grad blant anna sysselsettingen i landindustrien. Leveringsplikten er et samfunnsanliggende som må være en del av offentligheten.
Kystfiskarlagets interesse i denne saken er knyttet til fremtidig mulighet for leveranser til landanlegg for kystflåten. Vi er sterkt urolig for at en sentralisering av leveringspliktige trålleveranser fører til færre landingssteder for kystflåten. Kystfiskarlaget har hatt som et av sine argumenter mot strukturering i fiskeflåten at en fullført sentralisering i fiskeflåten til slutt må ramme selve bosettingen på kysten. Denne problemstillingen er naturlig nok tatt opp i forannevnte avisartikkel.
I artikkelen fremgår at Fiskbåtredernes Forbund ber om full fritak for leveringsplikt. Vi advarer mot å lytte til et forslag blottet for samfunnsansvar.
Vi vil i tillegg peke på at det nok en gang er naturlig å reise spørsmålet om hvorfor den såkalte trålstigen må stå fast. Trålstigen har ingen berettigelse slik utviklingen i trålersegmentet har blitt. Kontinuerlig har trålermiljøet på forskjellig vis søkt å komme seg unna samfunnsplikten samtidig som de har tviholdt på trålstigen.
Fiskeindustrien på land blir stadig mer avhengig av kystflåten og det er derfor et paradoks at myndighetene vil holde på en ordning som undergraver dens opprinnelige hensikt. Myndigheten bør legge forholdene til rette for en større andel av norsk fiskekvote til kystflåten og på den måten sikre kystbefolkningen arbeid og inntekt.

Med vennlig hilsen
Arne Pedersen
Nestleder Norges Kystfiskarlag

norges kystfiskarlag, trålstigen, fiskeripolitikk

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.