Ber om bifangst nå - og ingen refordeling

02Langs hele kysten erfarer man at det nå er store mengder blandingsfisk, noe som vil gjøre fisket etter andre arter en torsk vanskelig dersom man skal sikre at det settes av torskekvoter til høstfisket. Norges Kystfiskarlag har derfor bedt Fiskeridirektoratet om å åpne for bifangst i åpen gruppe allerede nå. Samtidig ber NKF i brev til Fiskeridirektoratet stå imot kravene om refordeling allerde nå.

Til Fiskeridirektoratet

Bifangst i åpen gruppe nord for 62. breddegrad

Norges Kystfiskarlag vil be om at det åpnes for bifangst i åpen gruppe allerede nå.
Helårsfiskere i åpen gruppe vil vanskelig kunne sette av torsk til bifangst senere på året, fordi man da er redd for å miste sin del av kvoten når totalkvoten eventuelt er tatt.
Vi ser allerede at det fra Møre-kysten og nordover er store felter med blandingsfisk.
Fra våre medlemmer får vi melding om at de ønsker å holde seg innen regelverket, og slippe å ty til kreative løsninger når innblandingen av torsk i fisket etter andre arter som hyse, sei, lange og brosme blir for stor.
Med det gode fisket, og den mengden torsk som nå er tilgjengelig langs hele kysten, vil gruppekvoten lett kunne tas raskt. På grunn av god tilgjengelighet, så er det enkelte som allerede har tatt store deler av torskekvoten, mens andre har en del igjen på grunn av lange perioder med dårlig vær.
Derfor vil det være til stor hjelp for det videre fiske om det åpnes for bifangst allerede nå.
På denne bakgrunn ber Norges Kystfiskarlag om at det åpnes for inntil 25% bifangst av torsk i fisket etter andre arter for fartøy i åpen gruppe som har fisket opp sin maksimalkvote. Kvantum kan hentes fra avsatt bifangstkvantum til høsten. En slik løsning vil koste svært lite torsk. Den vil også dreie fiskemønsteret over på andre arter. Dette er ønskelig både ut fra markedsmessige og samfunnsmessige hensyn.

Vi ser også at det er på tale å be om refordeling allerede nå. Til tross for at det gjenstår relativt mye av gruppekvotene vil det være feil å gå til refordeling så tidlig. På grunn av langvarige uværsperioder er det svært mange som har vært forhindret i fisket denne vinteren. Det vil være meget uheldig om disse skulle miste sine andeler av totalkvoten nå. Norges Kystfiskarlag vil be direktoratet om å stå imot slike særkrav som kommer på bekostning av fellesskapet.

Med vennlig hilsen
Norges Kystfiskarlag

Arne R Hole,
Fung. daglig leder

  • Skrevet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.