Nei til kvoteoverføring av sei

Sei09.08.11

Norges Kystfiskarlag avviser på det sterkeste en overføring av seikvantum fra kyst til notflåten, og støtter Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttets avvisning av dette kravet.

Ang. regulering av fisket etter sei – gruppekvoter not/konvensjonell kyst

 

Norges Kystfiskarlag har merket seg utspillet fra Fiskeri og havbruksnæringens landsforening med krav om overføring av kvantum fra kystflåten til notflåten ved en eventuell stopp i seinotfisket.

 En slik kvoteoverføring fra en flåtegruppe til en annen kan etter Norges Kystfiskarlags syn ikke aksepteres, og vil stride både mot hensynet til forutsigbarheten i reguleringene, de fastsatte gruppekvotene og hensynet til en mest mulig biologisk bærekraftig avvikling av fisket. Det vises i den forbindelse til at også Havforskningsinstituttet har avvist en slik reguleringsløsning på bakgrunn av at dette vil innebære en for hard beskatning av seibestanden.

 Norges Kystfiskarlag er derfor glad for at Fiskeridirektoratet tidlig har signalisert at en slik overføring ikke er aktuell, og anmoder Fiskeridirektoratet om å stå fast ved denne beslutningen.

regulering, sei, overføringer, fordeling, politikk

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.