Tanker rundt torskereguleringene for 2012

torskSArbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag er positiv til hovedtrekkene i neste års torskeregulering, men reagerer på at åpen gruppe har fått redusert sine ordinære maksimalkvoter med mellom to og fire tonn.

Arbeidsutvalget diskuterte den fastsatte reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N for 2012, i sitt møte 20. desember. Arbeidsutvalget konstaterer at økningen i totalkvoten kun har gitt beskjedne kvoteutslag for kystflåten. Arbeidsutvalget er likevel i hovedtrekk positiv til prinsippene i reguleringen, som på viktige områder er i tråd med Norges Kystfiskarlags anbefalinger. Arbeidsutvalget sier seg blant annet fornøyd med at reguleringen inneholder en klar stimulans til å bringe i land også andre arter enn torsk, og mener den utvidede bifangstordningen er et godt utgangspunkt for et fornuftig helårsfiske.  Arbeidsutvalget reagerer imidlertid på at åpen gruppe utenom tiltakssonen har fått redusert sine maksimalkvoter med mellom to og fire tonn. Basert på årets erfaringer der kystgruppens fiske etter torsk har vært sluppet fritt for flåten under 21 meter, mener arbeidsutvalget det burde vært rom for å opprettholde kvotene i åpen gruppe på minimum 2011 nivå også i 2012. Videre mener arbeidsutvalget at helårsfiskere i åpen gruppe også utenom tiltakssonen burde hatt samme mulighet til å oppnå tilleggskvoter som det som er gjeldende i tiltakssonen. Arbeidsutvalget mener også det burde vært rom for en høyere overregulering i gruppen under 11 meter. Dette er momenter Norges Kystfiskarlag vil følge opp i sitt videre arbeid med reguleringene fremover.

 

 

  • Skrevet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.