Uklok politikk fra regjeringen

Forsamlingen201205.08.12. Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag avviste enstemmig regjeringens forslag til oppfølging av Kystfiskeutvalgets innstilling i stortingsproposisjon 70L.
Regjeringens politikk slik den fremkommer i proposisjonen gir ikke en felles rettighet til kyst- og fjordbefolkningen, men en privatisering av fiskerettigheter og fiskeplasser. Dette er uklok politikk, mener Kystfiskarlaget.

 

I vedtaket fra landsmøtet heter det:
Kystfiskeutvalget bygde sitt forslag på at de viltlevende ressurser i norsk sone tilhører det norske folk i fellesskap og at norsk kyst- og fjordbefolkning fortsatt skal ha en forrang til kvoter på disse ressursene. Dette prinsippet støtter Norges Kystfiskarlag. Norges Kystfiskarlag mener at norsk kyst- og fjordbefolkning skal ha forrang til nære fiskefelt.
Fiskeri- og kystdepartementet har med Prop. 70L (2011 2012) i realiteten forkastet kystfiskeutvalgets innstilling.
Norges Kystfiskarlag kan ikke støtte en fullstendig lukking av norsk fiskeri, fordi et lukket fiskeri vil føre til økt kvotehandel og økt press for evig eierskap til kjøpte kvoter. Norges Kystfiskarlag er mot et kvoteregime basert på kjøp og salg.
Norges kystfiskarlag advarer mot at utenlandske borgere eller selskaper i fremtiden gis rett til å kjøpe norske kvoter. Det som vil bli realiteten av regjeringens tilnærming er ikke en felles rettighet for kystbefolkningen, men en privatisering av fiskerettigheter og private fiskeplasser.
Slik man legger opp til nå, vil konfliktnivået øke mellom de som blir så heldige å oppnå rettigheter etter de nye prinsippene, og resten av fiskeribefolkningen.
Norges Kystfiskarlag vil også påpeke at dette også er egnet til å øke konfliktnivået mellom samisk og resten av befolkningen. Dette er meget uheldig og en svært lite klok politikk.
Norges Kystfiskarlag er fornøyd med at Kystfiskeutvalget ikke foreslår kvotetildelinger basert på etnisk grunnlag.
Norges Kystfiskarlag vil påpeke at muligheten for kollektivt kvoteeierskap og lovfestet historisk rett til egen kyst- og fjordbefolkning er et langt bedre alternativ. Det vil også sikre den sjøsamiske bosetting.

Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag minnet også om vedtak i landsmøtet i 2008, som fremdeles er lagets holdning i denne saken:

Norges Kystfiskarlag favner kystfiskere langs hele kysten, og ser rapporten i et større perspektiv enn bare Finnmark.
Organisasjonen har hele tiden hevdet at folk langs kysten har en rett til å kunne livnære seg av fiskeriressursene. Norges Kystfiskarlag støtter kystutvalget i at kystbefolkningen har en historisk rettighet til å høste av fisken i havet. Denne retten går langt ut over det kvotesystem, og den privatiseringsprosessen fiskeriene har gjennomgått. Med den stadige nedbyggingen av fiskeflåten, og med en gjennomsnittsalder på norske fiskere på 50 år har mange kystsamfunn fått betale hardt.
Norges Kystfiskarlag forutsetter at ethvert grep som foretas omhandler hele kysten, og legger til grunn at vår definisjon av begrepet "nærhet til ressursen" handler om folk langs kysten.
Norges Kystfiskarlag er mot tildeling av særrettigheter på etnisk eller økonomisk grunnlag. Områderettigheter skal kun kunne brukes når det ikke er i strid med den generelle rett kystbefolkningen har til å livnære seg av fiskeressursene.
Norges Kystfiskarlag forutsetter at kystfiskeutvalgets rapport ses på som et innspill til den generelle fiskeriforvaltningen, og behandles som en del av en helhet.
Norges Kystfiskarlag forutsetter at eventuelt overføring av kvantum i forbindelse med behandlingen av kystfiskeutvalgets rapport hentes via statlige oppkjøp av kvoter fra havfiskeflåten.

 

forvaltning, kystfiskeutvalget, kystfiskekvote

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.