Hodeløst forbud

Sjmatrdet_VIINorges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter arbeider videre for å unngå et forbud mot oppbevaring av sløyd, hodekappet fisk i vann og is. Et slikt forbud vil kreve store tilpasninger for både flåte og landindustri. Norges Kystfiskarlag reagerer derfor på myndighetenes signaler om at Norge ikke lenger vil kjempe mot EU direktivet som forbyr slik fangsthåndtering.  Illustrasjon: Sjømatrådet

 

Fiskeri-og kystdepartementet

Pb 8118 Dep

0032 Oslo

 

Vedr. oppbevaring av sløyd, hodekappet fisk i vann med is

Det vises til de opplysninger som fremkom under Norges Råfisklags årsmøte nylig, samt oppslag i FiskeribladetFiskaren 30. mai vedr. oppbevaring av sløyd, hodekappet fisk i vann med is. Norges Kystfiskarlag stiller seg uforstående til at Fiskeri- og kystdepartementet signaliserer at norske myndigheter vil gi etter for EU-direktivet som forbyr norske fiskere å oppbevare sløyd, hodekappet fisk i vann med is.

Et slikt forbud vil kreve store tilpasninger for så vel flåte som for landindustrien, og innebærer i sin ytterste konsekvens at all fisk må sløyes på land ved godkjente sløyelinjer. Konsekvensene av en slik regelendring må derfor klarlegges nærmere før norske myndigheter går til det skritt å aksepterer et slikt forbud.

Norges Kystfiskarlag kan ikke se at det er en klar parallell mellom Norges arbeid for et utkastforbud i EUs fiskerier og praksisen med å ta på land sløyd, hodekappet fisk oppbevart i vann og is, slik Fiskeri- og kystdepartementet fremholder (jf.FiskeribladetFiskaren 30. mai). En slik praksis har ingen bestandsmessige og biologiske konsekvenser, eller konsekvenser for totaluttak og fangstregistrering. Dette i motsetning til det utkast av fisk som har vært praktisert innenfor EU.

I et kvalitetsperspektiv vil derimot et forbud mot oppbevaring av sløyd, hodekappet fisk i vann med is være uheldig all den tid slik oppbevaring har store kvalitetsmessige fordeler. Det vises videre til at det er dokumentert at hodekappet fisk bevarer kvaliteten like godt som fisk med hode. For en stor del av flåten vil det være praktisk vanskelig å finne gode alternative oppbevaringsformer som sikrer tilsvarende kvalitet. I den grad et slikt forbud medfører omlegging til alternativ oppbevaring som gir redusert kvalitet, fremstår et slikt forbud som direkte meningsløst. I tillegg kommer tapte investeringer ombord i fartøyene for de tilpasninger som allerede er gjort for å kunne bringe på land høykvalitets råstoff i form av sløyd, hodekappet fisk oppbevart i vann og is.

Norges Kystfiskarlag krever derfor at norske myndigheter må videreføre arbeidet for å unngå et slikt forbud. I den forbindelse bes konsekvensene av et eventuelt forbud dokumentert nærmere.

Med vennlig hilsen

NORGES KYSTFISKARLAG

  • Sist oppdatert
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.