Et overtramp

Makrelldorging19.07.12

Norges Kystfiskarlag er kraftig provosert over at myndighetene har gitt klarsignal til å skyte seismikk midt i den viktige dorgemakrell sesongen i Nordsjøen i august. Dette stikk i strid med fiskerifaglige råd. 

- Dette er et overtramp og en unødig provokasjon overfor fiskerne, og er bare nok et bevis på at fine ord om sameksistens ikke er noe verdt, uttaler Kystfiskarlaget i en pressemelding. Norges Kystfiskarlag stiller spørsmål ved norske myndigheters evne og vilje til å ivareta fiskerinæringens interesser i arealkonflikter med petroleumsnæringen. Organisasjonen har bedt Fiskeri-og kystministeren gripe inn for å få stanset de omstridte undersøkelsene under makrellfisket. Norges Kystfiskarlag appelerer også til en rekke sentrale politikere om å bistå fiskerinæringen med å få stanset undersøkelsene.

Provosert over myndighetenes seismikk-ja

Norges Kystfiskarlag er kraftig provosert over at fiskerinæringen nok en gang ser ut til å bli totalt overkjørt av oljeindustrien ved at myndighetene tillater seismikkskyting midt i kystflåtens viktigste sesong for makrelfiske i Nordsjøen.

Ansvarlige myndigheter med Olje-og energidepartementet og Fiskeri-og kystdepartementet i spissen overser protestene fra såvel fiskeriorganisasjonene som Fiskeridirektoratet som faginstans. Resultatet vil mest sannsynlig bli en ødelagt sesong og store økonomiske tap for en flåte som henter hovedtyngden av sin årsinntekt nettopp fra dette ene fiskeriet.

Dette er et overtramp og en unødvendig provokasjon overfor fiskerne, og er bare nok et bevis på at fine ord om sameksistens ikke er noe verdt. Dette eksempelet tydeliggjør desverre nok en gang at fiskerinæringen - med myndighetenes vesignelse taper i konkurransen med oljeindustrien om tilgangen på viktige havområder.

At Fiskeridirektoratet som faginstans har funnet det nødvendig å gå ut og presisere at den planlagte seismikkskytingen ikke er forenelig med spesielt dorgefisket etter makrell som er forventet i samme område og tidspunkt - men at det på departementsnivå likevel er besluttet å gjennomføre skytingen, viser hvor lite fiskerinæringens interesser faktisk vektlegges i konkurranse med oljeindustrien. Dette viser at styrende myndigheter ikke er villig til å ta hensyn til fiskerinæringen, og at norske fiskere har all grunn til å frykte en videre petroleumsutbygging langs kysten der oljenæringen gis innpass i nye viktige fiskeriområder.

Norges Kystfiskarlag har forståelse for at det i en slik situasjon tas til orde for sivil ulydighet i et siste forsøk på å stanse de planlagte seismiske undersøkelsene under makrellfisket.

Er dette virkelig en situasjon norske myndigheter vil være bekjent med?

NORGES KYSTFISKARLAG

 

seismikk, førevarprinsippet, makrell

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.