Russiske og norske fiskere med felles krav


Paul_evenko

Torsdag undertegnet direktør Anatoly Evenko i organisasjonen for kystfiskere i Murmansk-regionen og styreleder Paul Jensen i Norges Kystfiskarlag en felles uttalelse til den 39. sesjon av den Felles norsk-russiske fiskerkommisjon.

Nei til olje
Kravene handler om begrensning av fiskekvoter og nei til petroleumsaktivitet i gyteområder langs norskekysten og i Barentshavet.
– Vi er enige om at kvoten for kysttorsk må settes til 40.000 tonn for hver av landene, sier styreleder Paul Jensen i Norges Kystfiskarlag i en pressemelding.

Tre hovedkrav
Kystfiskerne på begge sider av grenselinja krever også at det utvises forsiktighet i forvaltningen av fellesbestanden av lodde.
– Selv om det er mange forhold man ønsker å ta opp, har man i denne omgang konsenrert seg om tre viktige spørsmål. Det er fastsetttinga av kvote, forsiktighet rundt forvaltninga av lodde og nei til oljeutvinning i gyteområder, opplyser kystfiskarlaget.

De felles kravene
Kysttorskkvoten må settes til 40.000 tonn for hver av de to nasjoner. Kysttorsken er underestimert i forskernes anslag, ppå grunn av at forskningstoktene for overvåking av kysttorskbestanden er lagt til områder hvor det nærmest er fritt for kysttorsk. Når man langt til havs får opptil 20 - 40 % innblanding av kysttorsk i torskefangstene, betyr det at også kysttorsken trekker dit maten er - utenfor bankene.

Man ber om at man er spesielt forskiktig med forvaltning av fellesbestanden av lodde.
Lodda er beiteart for en rekke av hvitfiskarter, og dette må tas med i betraktning når loddekvotene skal fastsettes.

Man ber om at det ikke igangsettes petroleumsaktivitet i gyteområdene for de viktigste felles bestander av fisk langs norskekysten og i Barentshavet.

seismikk, norges kystfiskarlag, Russland, neitilolje, oljevirksomhet, fiskeriforvaltning

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.