Frislipp i hysefisket og kvalitet henger sammen

22.05.17Figur 15 kvalitetsproblemer og strrelse pa hal for snurrevad

Kystfiskarlaget mener forvaltningen ikke kan slippe fritt hysefisket uten å fokusere på at kvalitet og reguleringer henger sammen. Se figuren til høyre.

Fiskeridirektoratet har nylig besluttet å innføre fritt fiske etter hyse for kystflåten. Det MÅ være en forutsetning at det med frislippen stilles strenge krav til at fisken som leveres er av god kvalitet. Her er det åpenbart at kvalitetsforskriften må følges tett opp og at fisken bløgges i takt med opptak slik forskriften faktisk krever! Kystfiskarlaget mener derfor at dårlig utblødd fisk ikke kan aksepteres med et slikt frislipp Fiskeridirektoratet legger opp til.

Skal man femdoble verdien av sjømatnæringen slik departementet og Fiskeriministeren snakker om på inn og utpust, så må det faktisk tas kontroll på landinger av altfor store kvantum fisk. Dette fører i større grad til dårligere kvalitet for enkelte flåtegrupper. Kvantumsproblemet kommer blant annet tydelig fram for deler av snurrevadflåten som tar altfor store hal i torskefisket, sett i sammenheng med hvor raskt dette kan bløgges unna. I NOFIMA sin rapport 21-2016 "Kvalitet på torsk i 2014 og 2015" kommer det soleklart frem at størrelsen på hal i snurrevadflåten har ALT å si for hvor mye fisk som holder lav kvalitet grunnet dårlig utblødning. Jo større halene er desto mer av fisken er dårlig utblødd.

Kystfiskarlaget mener det er nærliggende å tro at dette også vil gjelde for store hal av hyse fra den større snurrevadflåten. Et frislipp uten fangstbegrensninger vil etter vårt syn forringe verdiskapningen i fiskeriene, og det blir derfor uakseptabelt å ikke knytte regulering av fiskeriene til kvaliteten på det som landes.

Bjørnar S Kolflaath,
Rådgiver
Norges Kystfiskarlag

Kontaktinfo – Bjørnar S Kolflaath 760 52 105

kvalitet, regulering, hyse

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.