Anmodning om stopp av seismikk i Troms

vedlegg 1 fiskeriaktivitet andre kvartal 2015Anmodning om stopp av seismikkinnsamling TGS17002 ved Fugløybanken/ Egga

Norges Kystfiskarlag har mottatt flere bekymringsmeldinger fra fiskere som nå frykter at seismikkinnsamling vil negativt påvirke blåkveitefisket som er i ferd med å starte opp. Bekymringene kommer som følge av at blant annet seifisket nord for Andenes har endret seg dramatisk for fiskere etter oppstart av seismikken i områdene Fugløybanken/Egga der undersøkelsen nå pågår. Undersøkelsene vil ha stor påvirkning på fiskeriene i form av trykk og støybølger som vil ha fri vei til fiskefelt rundt Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark.

Norges Kystfiskarlag kan ikke akseptere at det nå risikeres negativ påvirkning på fiskeriene etter sei, blåkveite og andre viktige kommersielle arter. Som det er påpekt av Fiskeridirektoratet selv er blåkveitefisket et viktig sesongfiskeri. Det er unødvendig at det skal samles inn seismikk på fiskefeltene i disse sesongene. Vi ber derfor Fiskeridirektoratet anmode Olje-og energidirektoratet om at seismikkinnsamlingen stoppes eller flyttes lengre ut, slik at det ikke har en skremmeeffekt på blant annet blåkveitefisket som straks starter opp. Med kunnskapsmangelen vedrørende skremmeeffekt, samt konsekvenser av seismikk på yngel (med nylig gyting som har funnet sted i Nordland, Troms og Finnmark), er ikke forvaltningen i henhold til føre-var prinsippet dersom forvaltningen fortsatt tillater det som nå skjer ved Fugløybanken/Egga.

Legger for øvrig ved kart av fiskeriaktivitet for 2 kvartal 2015 (barentswatch.com) i området det er startet opp seismikk i, kart over redskaper i området for juni 2015 samt kart over fiskefartøy i området per 19.05.17.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.