På tide å ta tilbake skott som hindrer flytting av kvoter fra liten til stor kyst

fiskeribladetstorliten06.06.17

Næringskomiteen har behandlet den mye omtalte ”instruks-saken” som ble innført av Fiskeriministeren uten noen form for høring. Begrensingene som komiteen nå ber Fiskeriministeren forholde seg til er et steg i riktig retning for å sikre at kvotene til de minste fartøyene forbeholdes den flåten de tilhører, og ikke ”stor-kyst” eller havgående fartøy slik Kystfiskarlaget betegner flåten over 28 meter.

Begrensningen er et steg i riktig retning

Næringskomiteen ber regjeringen å innføre begrensninger på oppkjøp og flyt av kvoter fra mindre fartøy til større fartøy, slik at kvoter fra fartøy lengre enn 11 meter ikke kan plasseres på fartøy over 21 meter. Begrensningen er viktig, selv om Kystfiskarlaget helst skulle sett at det ble vanntette skott for flytting av kvoter på 11, 15, 21 og 28 meter, der fartøy over 28 meter reguleres som havgående fartøy. Uansett er resultatet bedre enn hva som først ble vedtatt av fiskeriministeren, etter opprinnelig ønske fra Norges Fiskarlag på bakgrunn av meningsutvekslinger mellom Fiskarlaget og ekspedisjonssjefen i nærings og fiskeridepartementet. Kystfiskarlaget har lenge tatt til ordet for vanntette skott for flytting av kvoter og er glad næringskomiteen, i likhet med Eidesen-utvalgets eksperter, ser viktigheten av dette.

Uheldig bagatellisering av Fiskeriministeren

Fiskeriministeren har ved flere anledninger tatt til ordet for at han gjør kysten en tjeneste med å tillate fri flyt av kvoter fra 11 meter og opp til fartøy på 40-50 meter. Det har vært uttalt at dette ikke er et problem der fiskeriministeren viser til tall på at det ikke har vært noen større endringer i hvem som har benyttet seg av ordningen. Det fiskeriministeren ikke innser, eller velger overse, er at dersom kvotetaket for kystflåten heves, og man opphever regionsbindinger for flytting av kvoter, kan en negativ utvikling skyte fart der større fartøy kjøper opp kvoter fra den nest minste kystfartøygruppen. Dette kan ikke Kystfiskarlaget tillate da det vil få konsekvenser for kystsamfunnene våre. Det håper vi selvsagt ikke Fiskeriministeren har som intensjon.

Norges Kystfiskarlag

instruks, skott, fartøygrupper, flåtestruktur

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.