Leserinnlegg - hevet kvotetak uten ryggdekning

Vår ref.: Presse 13/2017                          Vår dato: 26.07.17

Leserinnlegg

Sandberg flytter på vedtatte politiske målsetninger uten ryggdekning hos hverken kystbefolkningen eller Storting

Rett før ferien for de folkevalgte vedtok fiskeriministeren å heve kvotetaket for kystflåten. Norges Kystfiskarlag mener Per Sandberg med dette viser at han setter fiskeflåtens frie tilpasning over målsetningen om en differensiert flåte. Det er en differensiert flåte som sørger for arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Dette vil påvirke kystsamfunnene uheldig ved at man får færre og større fiskebåter som igjen fører til mindre aktivitet på land.

 

Fra fisk på kaia til papirfisk på børsen

Dagens fartøy med sine kvoteporteføljer er ekstremt kostbare, noe som gjør at fiskere ikke har råd til å sikre fisken til lokalsamfunnene. Med et hevet kvotetak eskalerer denne utviklingen ytterligere. Selv meglere av kvoter og båter er kritiske til utviklingen og sier fiskekvoter nå begynner å bli så dyre at flere selskaper må ut på børsen for å hente inn mer kapital. Varsellampene må for alvor begynne å blinke mener Kystfiskarlaget. Kystfiskarlaget mener også at det for lenge siden burde vært satt regler for hvor stor man kan spise seg i kvote, eller gjeldskarusellen. Det må settes strenge grenser til eierkonsentrasjoner i fiskeflåten snarest.

Videre struktur har ikke sammenheng med hvem som klarer å drive lønnsomt

Gjeldsbelastningen i fiskeriene er allerede stor, og med dette virkemiddelet bidrar Sandberg til en ytterligere økning som utelukkende gagner enkeltaktører som ikke klarer å drive lønnsomt med dagens forutsetninger. Norges Kystfiskarlag synes det er bekymringsfullt at det er disse kreftene fiskeriministeren velger å lytte til når han skal legge premissene for morgendagens fiskeripolitikk, fremfor å avvente en helhetlig behandling av Eidesen-utvalget, som regjeringen selv har oppnevnt. Dette bidrar ikke til helhetlige og forutsigbare rammebetingelser for en samlet fiskerinæring.

Kjell Olav Halland

Nestleder

Norges Kystfiskarlag

kvotetak, lønnsomhet, rekruttering, fiskeripolitikk, distriktspolitikk

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.