Ferskfiskordningen

Norges Kystfiskarlag mener den fiskeriaktiviteten man opplever i Finnmark for tiden er positiv. Ferskfiskordningen er selvsagt en bidragsyter til dette. 

Blant en god del fiskere oppleves nok likevel dette fisket nå med en bismak, da man vet at et overfiske av kvantumet høyst sannsynlig går til fratrekk av neste års gruppekvote, som man allerede vet kommer til å gå vesentlig ned. 

Det er et paradoks at det er kystflåten som nå bidrar til det samfunnsansvaret som trålerne skulle ha, og likevel «straffes» denne flåtegruppen kvotemessig ved neste kvoteår. Med det samfunnsansvaret som kystflåten bidrar til, tilsier det i det minste at avsatt kvantum til ferskfiskordningen må tas fra toppen av totalkvoten, og ikke på gruppenivå. Dette er et politisk anliggende, som rett og slett går på fordelingen mellom hav og kyst, og som etter vår mening burde vært gjennomgått/oppdatert etter hvilket samfunnsansvar man tjener. Det henger ikke på grep at kystflåten skal legges til kai når fisken er tilgjengelig, samtidig som trålerne får anledning til å flekse sin torskekvote til neste år. Dette uavhengig av om de får kvotefleks på fartøynivå eller som gruppe. Det skurrer på alle måter.

Ettersom fisket stoppes når kvoten er beregnet oppfisket er det av stor betydning når prosentsatsen økes. Ferskfiskprosenten ble økt til 50 % fra i begynnelsen av oktober. Dette var etter vårt syn for tidlig, noe vi også gav tilbakemelding om til Fiskeridirektoratet den gang. Kystfiskarlaget forstår frustrasjonen blant fiskerne – Fiskeridirektoratet oppfordrer i alle sammenhenger å fordele fisket mest mulig gjennom året, og da blir det feil å legge opp reguleringer etter press fra enkeltaktører i næringa. Dette gjør et helårig fiske uforutsigbart for mange. Svært mange fiskere setter av kvantum til et høstfiske. Det må være muligheter for dette også i fremtiden og det bør reguleres deretter. 

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.