Derfor er Norges Kystfiskarlag mot strukturering

 

SjarkflaatenOgså i Norges Kystfiskarlag merker vi at strukturering i den minste flåten er et tema som opptar folk og fiskere. Vi har de siste ukene fått svært mange henvendelser om dette. De langt fleste som henvender seg til oss, ber oss jobbe imot strukturering i den minste flåten, og begrunnelsene for det er forskjellig. Vi må ikke la også denne flåtegruppen komme ut av samfunnets kontroll, vi må tenke på kostnadene som strukturering vil medføre i form av dyre kvoter, vi må ta hensyn til lokalsamfunnene, vi må ikke gjøre rekrutteringen til fiskeriene vanskeligere enn de er allerede; er noen av argumentene mot.
Vi har også hatt henvendelser fra fiskere som ønsker strukturering, og vil at vi skal arbeide for det. Deres argumenter har hovedsakelig vært to: De har to eller tre kvoter som de gjerne vil strukturere inn i ett fartøy, og med en ekstra kvote på fartøyet kan de være to ombord - og dermed øke sikkerheten.

Norges Kystfiskarlag er klar på at vårt standpunkt er at vi er IMOT strukturering i den minste flåten. Dette har vært behandlet i landsmøte, og også i siste styremøte.
Begrunnelsene er flere. For det første er det fullt ut mulig å drive godt som fisker på en torskekvote - forutsatt at man også er villig å fiske på andre arter.
For det andre er det fullt mulig å innføre et tilnærmet fritt fiske for denne gruppen, med et kvotetak på 60 tonn. Dermed vil de kvotene som er aktive bli tilført like mye som man ville fått ved å strukturere inn en kvote.
For det tredje vil man med strukturering få en kunstig oppblåst utgiftspost også i denne delen av fiskeflåten. Fra før av har vi i Norge et av verdens høyeste kostnads- og lønnsnivåer - noe som gjør at vi får store utfordringer når vi skal konkurrere ute i verdensmarkedet. Vi trenger ikke gjøre denne konkurransen tøffere for oss selv.
For det fjerde vil strukturering bare øke fokusering på torsk som det eneste saliggjørende - noe som er feil dersom vi skal røkte de øvrige kommersielle hvitfiskbestandene.

Norges Kystfiskarlags styremedlem Kjell Olav Halland har satt opp et regnestykke ut fra egen erfaring, et regnestykke som viser at å strukturere er dårlig butikk:
Kvoten 2010 mellom 9-10m 43700 kg (med 45% overregulering)
Med strukturering vil overreguleringen reduseres til ca 10% (oppgitt fra fiskeridirektoratet).
Da ville kvoten 2010 vært 33200 kg
Ved strukturering trekkes 20% av kvoten
Strukturkvoten vil dermed utgjøre 26560 kg
Ved å strukturere en kvote har fartøyeier økt sin kvote fra 43700 til 59760 kg rund vekt.

Vi har ved strukturering økt kvantumet med 16060kg rund vekt
Dette utgjør 10700 kg sløyd fisk. Med en kilopris på 14 kr utgjør dette 150.000. Hvis ca 30% går bort i driftsutgifter, sitter eier og mannskap igjen med ca 105.000,- Med 2 mann om bord vil fartøyets andel utgjøre 35.000,-
Pr i dag så må du betale ca 500.000,- for en kvote mellom 9-10m. Hvis det blir åpnet for strukturering vil prisene minst dobles. (Det er allerede omsatt kvoter for godt over en million.)
I tillegg må du ha ett fartøy for å "strukturere bort". For en investering på 1-1,5 mill vil du ha ca 35.000,- i økte inntekter. Dette beløpet skal også dekke kapitalutgifter.
Normalt årskvantum for linesjark på 35 fot kan være ca 63.000 kg fordelt på:
25 t hyse, 25 t torsk, 8 t blåkveite, 5 t div
Ved å kunne utnytte den gode kvaliteten fra kystfiskerne, bør man kunne hente ut en høyere pris for fisken. Ved å øke prisen med 2,50 på 63 tonn vil man sitte igjen med en netto gevinst på kr 157.000,-
Med 2 mann om bord vil hver lott øke med ca 52 000 kroner

Norges Kystfiskarlag er klar på at vi ikke ønsker strukturering i den minste flåten. Det er imidlertid grunn til å rydde opp i fordelingen av kvotene slik at gruppekvoten kan fordeles på de fartøy som er i aktivt fiske. Det er dessverre mange eksempler på at fartøy som aldri har vært i fiske har kvoter – det være seg rene fritidsbåter, småbåter som ikke egner seg til fiske – endog båter som mesteparten av året står på tilhengeren i hagen.
Når vi har tatt dette standpunktet er det fordi vi mener at det vil tjene fiskerne, lokalsamfunnene og hele næringen best.

Les forøvrig Norges Kystfiskarlags Reguleringer_2011_samlet.pdf, hvor vi en generell del har en rekke gode innspill.

lønnsomhet, norges kystfiskarlag, neitilstruktureringunder11meter, fiskeripolitikk, neitilstruktur, fiskpåmerenntorsken

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.