Hodeløst forbud

Sjmatrdet_VIINorges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter arbeider videre for å unngå et forbud mot oppbevaring av sløyd, hodekappet fisk i vann og is. Et slikt forbud vil kreve store tilpasninger for både flåte og landindustri. Norges Kystfiskarlag reagerer derfor på myndighetenes signaler om at Norge ikke lenger vil kjempe mot EU direktivet som forbyr slik fangsthåndtering.  Illustrasjon: Sjømatrådet

Les mer

Krever svar om rødåte

raudate05.06.12

Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag krevde full stopp i forsøksfisket etter rødåte inntil konsekvensene for fiskebestandene i form av bifangst av larver og yngel var klarlagt. Nå etterspør organisasjonen resultatet av den pålagte prøvetakingen og kartleggingen av bifangt  i forsøksfisket etter rødåte med trål i kystnære farvann. Kystfiskarlaget reagerer blant annet på trålingen med finmasket trål i Vestfjorden i etterkant av årets gytesesong som en del av forsøksfisket.

Tags: raudåte økosystembasertforvaltning førevarprinsippet

Les mer

Uklok politikk fra regjeringen

Forsamlingen201205.08.12. Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag avviste enstemmig regjeringens forslag til oppfølging av Kystfiskeutvalgets innstilling i stortingsproposisjon 70L.
Regjeringens politikk slik den fremkommer i proposisjonen gir ikke en felles rettighet til kyst- og fjordbefolkningen, men en privatisering av fiskerettigheter og fiskeplasser. Dette er uklok politikk, mener Kystfiskarlaget.

Tags: forvaltning kystfiskeutvalget kystfiskekvote

Les mer

Nei til utslipp i Repparfjorden

0213.04.12. Norges Kystfiskarlag avd. Kvalsund ber Klima-og forurensnings - direktoratet avslå søknaden fra Nussir AS om utslipp av gruveslam i Repparfjorden. Dette fordi fjorden er en svært viktig gyte - og oppvekstfjord for mange fiskearter, samt at den er en nasjonal laksefjord.

En godkjenning av denne søknaden må kunne karakteriseres som miljøkriminalitet sier leder Yngve Nilsen i NKF, avd. Kvalsund.

Tags: utslipp førevarprinsippet kvalsundkystfiskarlag nussir deponi

Les mer

Frykter privatisering av fiskeretten

Arne_Pedersen27.03.12

- Fiskeridepartementet er på et fullstendig feil spor som vil føre til privatisering av norske fiskerettigheter. Det fastslår nestleder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen i et leserinnlegg, etter at regjeringen la frem sitt lovforslag om oppfølging av Kystfiskeutvalget. 

 

Les mer

Investeringer styrer fiskeripolitikken

paul_jensen- Det er tyngden i investeringene og ikke hensynet til fiskerisamfunnene som styrer norsk fiskeripolitikk. Det fastslår Kystfiskarlagets leder Paul Jensen i en kommentar til den såkalte "kvotehopp" saken. Han mener kravet om økt strukturering og omgåelsene av regelverket bunner i for store investeringer og for dårlig kvalitet.

Tags: strukturering kvotehopp fiskeripolitikk

Les mer

Må konsekvensutrede fiskeri

Oljeplf_LNorges Kystfiskarlag støtter Havforskningsinstituttets krav om økt fokus på fiskeriene i konsekvensutredningen. Den må omfatte mulige konsekvenser i alle stadiene av en evt. utbyggingsprosess og petroleumsaktivitet i området. Det er avgjørende at de konsekvenser som avdekkes blir tatt på alvor, og at hensynet til fiskerinæringa, miljø og marine ressurser særlig vektlegges. Syselsetting i oljenæringen skal ikke gå på bekostning av sysselsetting i fiskeriene. 

Tags: fiskeri oljeutvinning konsekvensutredning

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.