Trålstigen har ingen berettigelse

traalerLDepartementet har bedt om innspill til forenkling av leveringsplikten til trålerne, og har bedt trålnæringen om deres syn på leveringsplikten. Saken er like mye et samfunnsanliggende som det er sak for næringsaktørene. Utviklingen i trålsegmentet har gått så langt at det undergraver dets opprinnelige hensikt - og derfor bør man vurdere trålstigen, skriver nestleder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag i et leserinnlegg.

Les mer

Leppefisket i ordnede former

Geir_SmenesNår fisket etter leppefisk skal vurderas i mote i Fiskeridirektoratet mandag 7. februar, må ein ta omsyn til bestanden. Vi har for lite kunnskap på området. Fisket etter leppefisk bør forbeholdast manntallsførde fiskarar med fiskeriregisrerte fartøy, heiter det i eit vedtak i Sunnmøre Kystfiskarlag. Styremedlem Geir Smenes (bildet) møter for Kystfiskarlaget

Les mer

Struktur: Ikke lytt til Tobiassen

Arne_PedersenTom Tobiassen vil ha mer strukturering i den minste flåten, men han tar feil i sin virkelighetsbeskrivelse. Når kvotene blir omsettelige, øker verdien og fiskerne må låne til kvotekjøp. Nå holder manglende evne til å betjene strukturlånene å ta knekken på fiskerne, mener nestleder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen (bildet).

Les mer

Kystfiskarlaget mot vindmølleparker

havvindmoller_copyNorges Kystfiskarlag går mot å plassere vindmøller i de foreslåtte områdene i Havvind-rapporten. I høringsuttalelsen til Olje og energidepartementet krever Norges Kystfiskarlag at installasjonene ikke på noen måte må fortrenge fiskeriene, og at ei samråding med fiskeriorganisasjonene skal være en selvfølge i det videre arbeid.

Les mer

Sunnhordland opptatt av reguleringene

aarsmoteSHordlandKystfiskarlagets avdeling i Sunnhordland som nylig har hatt årsmøte, var opptatt av og diskuterte reguleringene i fisket for 2011. Årsmøtet vedtok uttalelser om reguleringene av pigghå, makrell, rekger og NVG-sild.

Les mer

Slutt og syt - gjør jobben!

GOYstmarkLSytet til FHL og Geir OveYstmark (bildet) førte frem denne gangen også: Istedet for å hente fortjeneste ute i markedene, velger FHL å syte seg til lave råstoffpriser. I et leserinnlegg sendt en del nyhetsmedier skriver Norges Kystfiskarlag blant annet: Det er blitt en vane at de store medlemmene i FHL velger minste motstands vei når de skal hente ut marginene: "Det er enklere å hente fortjenesten på råstoffkjøpet enn det er å arbeide skikkelig i markedene", og at "Når fiskeriministeren ber hele næringen om å anstrenge seg for å øke verdien av norsk sjømat bør også denne delen av næringen jammen ta seg sammen og gjøre en jobb!"

Les mer

Uakseptabelt kvikksølvnivå i Hardangerfjorden

Brosme_hardangerNorges Kystfiskarlag har sendt denne uttalelsen til Fiskeri- og kystdepartementet:
Norges kystfiskarlag viser til at det i en masteroppgave av Kristine Kvangarsnes påvises  nye funn av kvikksølv i brosme i Hardangerfjorden. Tidligere har høye kvikksølvverdier vært kjent i Sørfjorden. De nye funnene er gjort ved Fykse i Kvam herad. Funnstedet er i hovedløpet til Hardangerfjorden, langt fra tidligere undersøkte områder hvorMattilsynet innførte kostholdsråd.

Les mer

Seinotfisket

Norges Kystfiskarlag krever:
Bløggepåbud og økt minstemål for seinot.


Norges Kystfiskarlag er bekymret over at det fiskes mye små sei i notfiske. Det generelle minstemålet for sei nord for 62 ° N ble 1. mars 1999 økt fra 40 til 45 cm. Dette er et minstemål som ikke bør fravikes. heller ikke for notfiske. Likeledes bør det også være påbud om bløgging også i notfisket etter sei.

 

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.