Leserinnlegg - Historieløse distriktskvoter

Vår ref.: Presse 14/2017                          Vår dato: 27.07.17

Leserinnlegg

Historieløst forslag om distriktskvoter. Der finnes allerede trålkvoter avsatt til formålet

Nærings – og fiskeridepartementet har nylig lovet ”Finnmark Fisk AS” distriktskvoter. Nå skal kvotene i følge fiskeriministeren tas fra en gruppe eller ”toppen”. Formålet med kvotene er, i følge Nærings- og fiskeridepartementet selv, at de skal bidra med ferskt råstoff på høsten. Kystfiskarlaget ønsker å minne Fiskeriministeren, de folkevalgte og resten av næringen på at det allerede finnes slike kvoter tatt av toppen, nemlig trålkvotene som har vært gitt en gang med plikter om blant annet levering av ferskt råstoff. Hvis ikke trålflåten er i stand til å levere råstoffet slik det var tiltenkt, er det garantert noen i kystflåten som har anledning, og bør få muligheten til dette, mener Kystfiskarlaget. Les mer:

disktriktskvoter, FinnmarkFiskAS, råstoff, trålplikter

Les mer

Anmodning om stopp av seismikk i Troms

vedlegg 1 fiskeriaktivitet andre kvartal 2015Anmodning om stopp av seismikkinnsamling TGS17002 ved Fugløybanken/ Egga

Norges Kystfiskarlag har mottatt flere bekymringsmeldinger fra fiskere som nå frykter at seismikkinnsamling vil negativt påvirke blåkveitefisket som er i ferd med å starte opp. Bekymringene kommer som følge av at blant annet seifisket nord for Andenes har endret seg dramatisk for fiskere etter oppstart av seismikken i områdene Fugløybanken/Egga der undersøkelsen nå pågår. Undersøkelsene vil ha stor påvirkning på fiskeriene i form av trykk og støybølger som vil ha fri vei til fiskefelt rundt Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark.

Norges Kystfiskarlag kan ikke akseptere at det nå risikeres negativ påvirkning på fiskeriene etter sei, blåkveite og andre viktige kommersielle arter. Som det er påpekt av Fiskeridirektoratet selv er blåkveitefisket et viktig sesongfiskeri. Det er unødvendig at det skal samles inn seismikk på fiskefeltene i disse sesongene. Vi ber derfor Fiskeridirektoratet anmode Olje-og energidirektoratet om at seismikkinnsamlingen stoppes eller flyttes lengre ut, slik at det ikke har en skremmeeffekt på blant annet blåkveitefisket som straks starter opp. Med kunnskapsmangelen vedrørende skremmeeffekt, samt konsekvenser av seismikk på yngel (med nylig gyting som har funnet sted i Nordland, Troms og Finnmark), er ikke forvaltningen i henhold til føre-var prinsippet dersom forvaltningen fortsatt tillater det som nå skjer ved Fugløybanken/Egga.

Legger for øvrig ved kart av fiskeriaktivitet for 2 kvartal 2015 (barentswatch.com) i området det er startet opp seismikk i, kart over redskaper i området for juni 2015 samt kart over fiskefartøy i området per 19.05.17.

På tide å ta tilbake skott som hindrer flytting av kvoter fra liten til stor kyst

fiskeribladetstorliten06.06.17

Næringskomiteen har behandlet den mye omtalte ”instruks-saken” som ble innført av Fiskeriministeren uten noen form for høring. Begrensingene som komiteen nå ber Fiskeriministeren forholde seg til er et steg i riktig retning for å sikre at kvotene til de minste fartøyene forbeholdes den flåten de tilhører, og ikke ”stor-kyst” eller havgående fartøy slik Kystfiskarlaget betegner flåten over 28 meter.

instruks, skott, fartøygrupper, flåtestruktur

Les mer

Ønsker etablering av arbeidsgruppe vedrørende åpen gruppe i torskefiskeriene

Norges Kystfiskarlag hadde åpen gruppe på agendaen på styremøtet som ble avholdt 19. april. Vedtakene som ble fattet i denne saken er oversendt nærings- og fiskeridepartementet samtidig med en anmodning om at det etableres en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med utviklingen av åpen gruppe i torskefiskeriene. Dette med bakgrunn i fiskeriminister Per Sandbergs varslede høring i sakens anledning.

Brevet kan leses her

åpengruppe

Leserinnlegg- Et fremtidig kvotesystem for hvem?

rod sjarkI følge Eidesen-utvalget bør et framtidsrettet kvotesystem ha ”effektivitet, fleksibilitet og legitimitet”. Utvalget sier de forsøker balansere hensynet til næringens behov for forutsigbarhet og lønnsomhet på den ene side, avstemt mot samfunnets øvrige forventninger og fiskeripolitiske mål på den andre. Det sier seg selv at dette er meget vanskelig, noe Kystfiskarlaget har forståelse for. Samtidig mener Kystfiskarlaget at man ikke kan legge under en stol at fremtidens kvotesystem ikke er et kvotesystem for kysten, men for sterke enkeltaktører som allerede har profitert og spekulert i dagens kvotesystemer.

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.