Turistfiske

Norges Kystfiskarlag deltok i arbeidsgruppen om regulering av turistfisket som ble oppnevnt i 2009. I 2011 anbefalte et enstemmig utvalg en registreringsordning for turistfiskeanlegg og påfølgende fangstrapportering.

Les mer

Hodeløst forbud

Sjmatrdet_VIINorges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter arbeider videre for å unngå et forbud mot oppbevaring av sløyd, hodekappet fisk i vann og is. Et slikt forbud vil kreve store tilpasninger for både flåte og landindustri. Norges Kystfiskarlag reagerer derfor på myndighetenes signaler om at Norge ikke lenger vil kjempe mot EU direktivet som forbyr slik fangsthåndtering.  Illustrasjon: Sjømatrådet

Les mer

Norges Kystfiskarlags krav til Fiskeriministerens instruks for å bevare arbeidsplasser og kystsamfunn

Nærings og Fiskeridepartementet har lagt fram en ny instruks for Fiskeridirektoratet som skal "forenkle" forvaltningen. Norges Kystfiskarlag stiller seg kritisk til at det nå åpnes for at fartøykvoter over 11 meters hjemmelslendge kan flyttes på fartøy uansett faktisk lengde. Instruksen vil kombinert med ett hevet kvotetak for kystflåten over 11 meter som det nå ligger ute en høring på, redusere arbeidsplasser, hindre rekruttering av unge samt ramme lokalsamfunn langs kysten. Norges Kystfiskarlag krever på bakgrunn av dette at instruksen fra Fiskeriministeren trekkes tilbake før en eventuell struktureringsrunde.

Les mer

Krever svar om rødåte

raudate05.06.12

Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag krevde full stopp i forsøksfisket etter rødåte inntil konsekvensene for fiskebestandene i form av bifangst av larver og yngel var klarlagt. Nå etterspør organisasjonen resultatet av den pålagte prøvetakingen og kartleggingen av bifangt  i forsøksfisket etter rødåte med trål i kystnære farvann. Kystfiskarlaget reagerer blant annet på trålingen med finmasket trål i Vestfjorden i etterkant av årets gytesesong som en del av forsøksfisket.

raudåte, økosystembasertforvaltning, førevarprinsippet

Les mer

Et overtramp

Makrelldorging19.07.12

Norges Kystfiskarlag er kraftig provosert over at myndighetene har gitt klarsignal til å skyte seismikk midt i den viktige dorgemakrell sesongen i Nordsjøen i august. Dette stikk i strid med fiskerifaglige råd. 

seismikk, førevarprinsippet, makrell

Les mer

Uklok politikk fra regjeringen

Forsamlingen201205.08.12. Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag avviste enstemmig regjeringens forslag til oppfølging av Kystfiskeutvalgets innstilling i stortingsproposisjon 70L.
Regjeringens politikk slik den fremkommer i proposisjonen gir ikke en felles rettighet til kyst- og fjordbefolkningen, men en privatisering av fiskerettigheter og fiskeplasser. Dette er uklok politikk, mener Kystfiskarlaget.

forvaltning, kystfiskeutvalget, kystfiskekvote

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.