Investeringer styrer fiskeripolitikken

paul_jensen- Det er tyngden i investeringene og ikke hensynet til fiskerisamfunnene som styrer norsk fiskeripolitikk. Det fastslår Kystfiskarlagets leder Paul Jensen i en kommentar til den såkalte "kvotehopp" saken. Han mener kravet om økt strukturering og omgåelsene av regelverket bunner i for store investeringer og for dårlig kvalitet.

strukturering, kvotehopp, fiskeripolitikk

Les mer

Må konsekvensutrede fiskeri

Oljeplf_LNorges Kystfiskarlag støtter Havforskningsinstituttets krav om økt fokus på fiskeriene i konsekvensutredningen. Den må omfatte mulige konsekvenser i alle stadiene av en evt. utbyggingsprosess og petroleumsaktivitet i området. Det er avgjørende at de konsekvenser som avdekkes blir tatt på alvor, og at hensynet til fiskerinæringa, miljø og marine ressurser særlig vektlegges. Syselsetting i oljenæringen skal ikke gå på bekostning av sysselsetting i fiskeriene. 

fiskeri, oljeutvinning, konsekvensutredning

Les mer

Hasardiøst prosjekt!

raudateNorges Kystfiskarlag skriver i en uttalelse som er sendt Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet at man ikke må finne på å tillate kommersielt raudåtefiske før man vet mer om økologien i havet. Kystfiskarlaget finner det også svært betenkelig at prøvetrålinga etter raudåte foregår i Vesterålsfjorden på et tidspunkt når fjorden er full av torskeegg og larver etter årets gytesesong.

Les mer

Tanker rundt torskereguleringene for 2012

torskSArbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag er positiv til hovedtrekkene i neste års torskeregulering, men reagerer på at åpen gruppe har fått redusert sine ordinære maksimalkvoter med mellom to og fire tonn.

Les mer

Om retten til fiske

kaiaØst-Finnmark Kystfiskarlag sier i en uttalelse at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har konkludert med at Regjeringen ikke vil forvalte norske fiskeressurser med utgangspunkt i at folket bosatt i kyst- og fjordstrøkene har en rett til fiske basert på folkeretten.Dette er en fortolknning som ikke kan aksepteres.

Les mer

Respektløst av fiskarlagslederen

Arne_PedersenEr fiskeri for komplisert for fiskarlagslederen spør nestleder i Norges Kystfiskarlag og leder i Øst-Finnmark Kystfiskarlag Arne Pedersen, i et leserinnlegg. Han reagerer på fiskarlagslederens uttalelser i forbindelse med årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag, og mener det er respektløst å være nedlatende mot blant andre Kystfiskarlaget for regjeringens strukturpolitikk. - Kystfiskarlaget er i mot strukturering. Ordningen gir ikke den effekt man fra Fiskarlagets hold uttaler, fastslår Pedersen.

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.