Turistfiske

Norges Kystfiskarlag deltok i arbeidsgruppen om regulering av turistfisket som ble oppnevnt i 2009. I 2011 anbefalte et enstemmig utvalg en registreringsordning for turistfiskeanlegg og påfølgende fangstrapportering.

Les mer

Norges Kystfiskarlags krav til Fiskeriministerens instruks for å bevare arbeidsplasser og kystsamfunn

Nærings og Fiskeridepartementet har lagt fram en ny instruks for Fiskeridirektoratet som skal "forenkle" forvaltningen. Norges Kystfiskarlag stiller seg kritisk til at det nå åpnes for at fartøykvoter over 11 meters hjemmelslendge kan flyttes på fartøy uansett faktisk lengde. Instruksen vil kombinert med ett hevet kvotetak for kystflåten over 11 meter som det nå ligger ute en høring på, redusere arbeidsplasser, hindre rekruttering av unge samt ramme lokalsamfunn langs kysten. Norges Kystfiskarlag krever på bakgrunn av dette at instruksen fra Fiskeriministeren trekkes tilbake før en eventuell struktureringsrunde.

Les mer

Våre innspill til ungdomsfiskeordningen

Norges Kystfiskarlag har fått henvendelse fra Fiskeridirektoratet om innspill på endring angående tidspunkt for fiske i ungdomsfiskeordningen. Norges Kystfiskarlag foreslår at tidsrommet for ungdomsfiskeordningen utvides til å gjelde hele kalenderåret, fremfor 22. juni til 14. august, slik at flere unge kan delta i ordningen. Norges Kystfiskarlag innspill ønsker å gi bedre og mer stabile vilkår for de unge, samt øke muligheten for flere unge og kunne delta i ordningen. Vedlagt er link der en kan lese hele Norges Kystfiskarlag sitt innspill til Fiskeridirektoratet:

Henv._om_ungdomsfiskeordningen.pdf

Tags: fiskeridirektoratet rekruttering ungdomsfiskeordningen ungdom

Våre innspill til reguleringene 2016

Norges Kystfiskarlag deltok på reguleringsmøtet i Bergen 4. og 5. november.

Norges Kystfiskarlag mener at fokus på økt råstoffkvalitet og en variert og sammensatt fiskeflåte er en forutsetning for god ressursforvaltning og økt lønnsomhet i næringen. Våre overordnede prinsipper, som i likhet med innspillene til det enkelte fiskeri ble behandlet på landsstyremøtet i midten av oktober kan du lese her

Innspillene til det enkelte fiskeri finner du på Fiskeridirektoratet sine nettsider her

Tags: kvalitet fiskeri reguleringsforslag overordnede prinsipper regulering fiskeridirektoratet

Kystfiskarlagets innspill til reguleringene 2013

sjarkDen gode ressurssituasjonen for viktige kommersielle arter som nordøst arktisk torsk gir grunnlag for økt ressursuttak og verdiskapning. Med en totalkvote på 1 million tonn torsk neste år er det etter Norges Kystfiskarlags syn ingenting som taler for at en ytterligere strukturering i kystflåten er nødvendig, heter det i Norges Kystfiskarlags kommentarer til fiskerireguleringene for 2013.

Les mer

kongekrabbeNorges Kystfiskarlag står fast ved at dagenes todelte forvaltningsregime for kongekrabbe bør avvikles. - Det er lite hensiktsmessig å forvalte en og samme art både som en ressurs og som et problem, heter det i Kystfiskarlagets høringsuttalelse til  reguleringen av fisket i sesongen 2012/2013. Norges Kystfiskarlag ber derfor om at dagens  kongekrabbe regulering må evalueres.  

 

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.