Nærings og Fiskeridepartementet har lagt fram en ny instruks for Fiskeridirektoratet som skal "forenkle" forvaltningen. Norges Kystfiskarlag stiller seg kritisk til at det nå åpnes for at fartøykvoter over 11 meters hjemmelslendge kan flyttes på fartøy uansett faktisk lengde. Instruksen vil kombinert med ett hevet kvotetak for kystflåten over 11 meter som det nå ligger ute en høring på, redusere arbeidsplasser, hindre rekruttering av unge samt ramme lokalsamfunn langs kysten. Norges Kystfiskarlag krever på bakgrunn av dette at instruksen fra Fiskeriministeren trekkes tilbake før en eventuell struktureringsrunde.

Norges Kystfiskarlag mener det skal være rom for en differensiert flåte langs kysten og krever at forvaltningen av vår felles ressurs skjer deretter. Slik instruksen er lagt fram vil regjeringen motvirke dette. Instruksen vil redusere antall arbeidsplasser ettersom den legger opp til forenkling for at kvoter blir flyttet fra kystfiskefartøy til forvokste "kystfartøy" med stor teknisk fangstkapasitet. Disse fartøyene har relativt sett mindre behov for fiskere ombord og bestemmer i større grad hvilke fiskemottak de vil levere til. Strukturering og innholdet i denne instruksen er noe vi har advart mot. Dette er en uheldig utvikling som må stoppes og instruksen rettsliggjør en praksis som hindrer at resursene går til fellesskapet.

Norges Kystfiskarlag ønsker rette oppmerksomheten til at der allerede eksisterer fartøy over 11 meter med oppkjøpte hjemmelslendgekvoter under 11 meter. Slik kvoteinstruksen er lagt opp fra Fiskeriministeren kan det bety at selv kvoter med tilhørighet under 11 meter havner på store havgående fartøy. Slik kan det ikke være. Dette er en uthuling av kysten som regjeringen ikke kan mene å ha som hensikt. Norges Kystfiskarlag krever som ett minimum at alle kvoter med 11 meters hjemmelslenge på fartøy med faktisk lengde over 15 meter tilbakeføres. Det må videre ikke være noen tvil om at kvoter under 11 meter, på hvilken som helst måte, skal holdes under 11 meters faktisk lengde med en eventuell ny instruks.

Norges Kystfiskarlag står fast ved at fiskefartøy over 28 meter ikke er ett kystfiskefartøy men en havgående fartøy. For å unngå spekulativt kvoterot må det foreligge faktiske lengdebegrensinger der man går vekk fra regulering ved bruk av hjemmelslengde. Dersom ikke dette er mulig må det foreligge ufravikelige sperregrenser på 15 meters faktisk lengde. Dette sikrer at fartøy over 15 meter ikke kan kjøpe kvoter med hjemmelslendge under 15 meter. Uten en slik sperregrense vil dagens fiskerier, spesielt ved den nye instruksen og ett hevet kvotetak, ikke være i stand til å ivareta en differensiert flåtestruktur. Det bes fastsatt en ufravikelig sperregrense på 21 meter faktisk lengde, der spesielt den frie fartøyutformingen i kystflåten gjør det vesentlig å skifre at kvantum ikke overføres mellom lengdegruppene. Norges Kystfiskarlag ønsker i denne sammenheng å påpeke at vi er sterkt i mot strukturering under 11 meter.

Med slike sperregrenser vil det være rom for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i kystflåten dersom myndighetene prioriterer dette med forvaltningen. Dersom man legger til rette for ytterligere strukturering (hevet kvotetak) og fri lengdeutforming vil ett forvokst kystfartøys drift resultere i langt færre arbeidsplasser kontra hva en differensiert kystflåte vil kunne bidra med. Det er fullt mulig å vedlikeholde lønnsomme arbeidsplasser for hver av lengdegruppe vi stiller krav om ufravikelige sperregrenser.

Kystfiskarlaget har gang på gang satt fram krav om stans i muligheten til å overføre sjarkkvoter til havfiskefartøy (over 28 meter) og står fortsatt ved dette. Vårt hovedkrav er at eksempelvis en ti elleve meters kvote skal fiskes med fartøy mellom ti og elleve meter. Myndighetene må rydde opp i dette spekulative kvoterotet. Ved å vedta en slik instruks som ligger til grunne nå, samtidig som det foreligger forslag på opp mot fordobling av antall kvoter ett fartøy kan eie, forsterkes kvoteflukten ytterligere fra de minste gruppene og opp til stor kyst og havfiskeflåten. Det er viktig å bite seg merke i hva som var hensikten med strukturering tilbake i tid, nemlig å redusere fangstkapasitet til ressursgrunnlaget. Fangstkapasiteten blir ikke mindre med en sentralisering av fellesskapets ressurs på en forvokst kystflåte (havflåte). Struktureringen må stanses. Den har gått for langt allerede. Hva skjer når fartøy er fullstrukturerte nok engang? Hva skal da skje med den differensierte flåten, de unge, og våre kystsamfunn?

Med vennlig hilsen,

NORGES KYSTFISKARLAG

Arne Pedersen, leder

Bjørnar Siikavuopio Kolflaath, fung. daglig leder

 

På trykk på følgende sider: 

http://fiskeribladetfiskaren.no/nyheter/?artikkel=45120

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.