Hvordan skal ny gruppeinndeling i kystfisket gjennomføres

Stortinget har bestemt at kystflåten skal inndeles etter faktisk lengde, ikke hjemmelslengde. Målet er å gjøre kvotesystemet enklere og mer oversiktlig. Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag til ny gruppeinndeling i kystflåten. Du kan lese den her

 Dette er hovedpunktene i høringen:

  • Det vil bli mulighet for en overgangsperiode frem til 2024 for de fartøyeiere som ønsker å tilbakeføre fartøyet til opprinnelig gruppe. De som ønsker å benytte overgangsordningen må søke om dette.
  • Fartøy som er over 11 meter, vil ha tilgang til strukturkvoteordningen. I praksis gjelder dette 290 fartøy.
  • Fartøy som er under 11 meter, vil fortsatt kunne bruke samfiskeordningen.
  • Samfiske foreslås i høringsnotatet å forbeholdes fartøy under 11 meter. Fartøy som er over 11 meter, må dermed skiftes ut til et under 11 meter for fortsatt å kunne bruke samfiskeordningen. Det bes likevel om høringsuttalelsenes vurdering av om også fartøy som er over 11 meter og benytter overgangsordningen, skal kunne inngå i et samfiskelag.

At strukturkvotene skal bli i fartøygruppen (de etter faktisk lengde) tilhører per dags dato vil innebære en allokering kvotegrunnlag permanent flyttes til større fartøygrupper. I dag er det en midlertidig avtale som innebærer at disse skal tilbake til de opprinnelige hjemmelsgruppene i Finnmarksmodellen når tidsbegrensningen på strukturavtalene går ut. Kystfiskarlaget har prinsipielt ment at prosessen med hjemfall av strukturkvoteandeler i henhold til opprinnelige avtaler må skje før overgangen til faktisk lengde finner sted.

Vi sender dette spørsmålet på høring til alle våre medlemmer, og håper på flest mulig innspill i fra dere på hvordan denne prosessen skal gjøres for å ivareta en variert kystflåte. Innspill ønskes snarest, og senest 10. januar.

Ny lengdegrense i kystflåten - vårt innspill

Norges Kystfiskarlag har avgitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende høringen om ny lengdegrense i kystflåten.

Norges Kystfiskarlag råder myndighetene om å snarest igangsette arbeidet med konsekvensutredning av hvordan strukturgevinsten skal fordeles mellom fartøy. Resultatet av denne prosessen har avgjørende betydning for ressursfordelingen og rammevilkårene for bredden av kystflåten, og må nødvendigvis finne sted før man tvinger fartøyeiere om å ta stilling til gruppetilhørighet. Når det gjelder hensynet til samfiskeordningen, mener Norges Kystfiskarlag det på nåværende tidspunkt er lite hensiktsmessig å endre på vilkårene i en ordning som er vedtatt avviklet innen relativt kort tid.

Du kan lese hele høringssvaret vårt her.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.