Høringssvar - ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe

Norges Kystfiskarlag har levert svar til høringen som omhandler forslag om tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe. Hele høringssvaret kan du lese her.

Norges Kystfiskarlag mener det er positivt at det gjøres tiltak for å redusere kriminalitet i kongekrabbefisket, og at det mest effektive tiltaket for å få bukt med dette vil være økt kontroll og sterkere reaksjoner i de tilfellene ulovligheter avdekkes, eksempelvis gjennom inndragelse av deltakeradgang.

Mobile kjøpestasjoner

Norges Kystfiskarlag går imot forslaget om å forby mobile kjøpestasjoner. De mobile kjøpestasjonene er svært viktig i områder hvor det er langt mellom mottaksstasjonene, og forbud mot mobile kjøpestasjoner vil være uheldig ut fra distriktspolitiske hensyn.

Vi er av den oppfatning at det meste av svartsalget foregår gjennom knekking om bord og nedfrysing i private frysebokser, og at det forgår begrenset svartsalg etter at krabben har nådd de mobile kjøpestasjonene. Forbud mot mobile kjøpestasjoner vil derfor være et unødvendig drastisk tiltak.

Vi har imidlertid ikke innvendinger mot det alternative forslaget om å stramme inn praksisen rundt de mobile kjøpestasjonene, og støtter forslaget om sporing av kjøretøyene.

Bruk av samleteiner

For en hensiktsmessig drift, er det viktig at krabbefiskerne fortsatt har mulighet til å benytte samleteiner for mellomlagring før levering.

Vi støttet forslaget om sporingsutstyr på samleteinene.

Når det gjelder forslaget om bruk av råtnetråd er vi noe usikre på om dette er hensiktsmessig. Samleteinene er helt lukket, og vil derfor i prinsippet ikke medføre spøkelsesfiske, med mindre de skulle ha noen skader på seg. Det er også svært sjeldent at samleteiner mistes.

Merking og sporing på individnivå for å kunne spore krabben tilbake til lovlig aktivitet

Norges Kystfiskarlag har ingen merknader til forslaget.

norges kystfiskarlag, kongekrabbe, ulovlig fiske, krim

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.