Anmoder til gjennomgang av praksis rundt etterbetaling og dynamisk minstepris

Norges Kystfiskarlag mottar for tiden flere henvendelser fra medlemmer som ønsker oppklaring i hvordan privatavtaler mellom fisker og kjøper, hvor fisker får etterbetalt, påvirker prosessen med fastsetting av dynamisk minstepris. 

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag er kjent med at den etterbetaling som foretas innenfor en periode på 14 dager etter leveransen vil medregnes i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, mens etterbetaling som foretas senere enn dette ikke blir det, og på denne måten heller ikke blir regnet med i beregningsgrunnlaget. Ettersom det i dag ikke foreligger noen krav i forhold til tidsrom for når en eventuell etterbetaling skal finne sted, frykter Norges Kystfiskarlag at dette kan bidra til å så tvil om rettmessigheten til den dynamiske minsteprisen.

Norges Kystfiskarlag anmoder derfor Råfisklaget til å redegjøre nærmere for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningsgrunnlaget, samt vise til tall som kan tydeligjøre både omfanget og frekvensen av etterbetalingen for torsk og andre arter underlagt dynamisk minstepris foregående år og så langt i år. Hvis det dreier seg om store beløp som unndras i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, må dette tas opp som sak i neste prisforhandling slik at modellen kan justeres. 

Kystfiskarlagets henvendelse til Råfisklaget kan leses i sin helhet her

råfisklaget, minstepris, minstepriser , landings- og sluttsedler, dynamisk minstepris, etterbetaling

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.