Ber om tiltak for flåten under 11 m

Norges Kystfiskarlag har sendt en anmodning til Fiskeriministeren og Nærings- og Fiskeridepartementet om behov for ekstraordinære tiltak for flåten under 11 m. Kystfiskarlaget mottar for tiden flere meldinger fra medlemmer som opplever svært vanskelige og sammensatte utfordringer med gjennomføringen av årets torskefiske. 

Det meldes om problemer i mottaksstrukturen, hvor fiskere blant annet er pålagt kraftige begrensninger i fisket der hvor tilgjengeligheten er god, samtidig som flere også melder om problemer med å få leveringsavtale grunnet den usikre markedssituasjonen for hvitfisk som følge av pandemien. Det nevnes også at konkurransen fra større fartøy i kystnære fiskefelt oppleves ødeleggende for den minste flåten.

Tilgjengeligheten på fisken og dårlig vær har medført en nedgang i fangster for både åpen og lukket gruppe under 11 m. I kombinasjon med den vesentlige kvoteøkningen for torsk i 2021 gir dette merkbare negative konsekvenser for den minste og mest væravhengige fiskeflåten som ikke har samme aksjonsradius som større fartøy, og er avhengig av å fiske den tiden ressursen er tilgjengelig.

Norges Kystfiskarlag har derfor foreslått følgende tiltak for å tilrettelegge for de berørte fartøy

1) Styret i Norges Kystfiskarlag krever at lukket kystgruppe under 11 meter beholder sitt tildelte gruppekvantum for 2021, og at dette ikke blir fordelt oppover i reguleringsgruppene, slik praksis har utviklet seg senere år. Det må også tilrettelegges for ordninger som sikrer fleksibilitet for åpen gruppe.

2) Videre må det tilrettelegges for at det restkvantum som fartøyene under 11 meter måtte stå igjen med ut over tillatt 10 prosent som er mulig å overføre til neste år, må kunne fordeles over årene 2022 og 2023. Dynamikken i fisket for den minste flåtegruppen tilsier at behovet for større fleksibilitet er nødvendig enn for større fartøygrupper.

3) På grunn av konkurransesituasjon og kysttorskvern forventer Norges Kystfiskarlag at fartøy på og over 21 meter største lengde forbys å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, jf. § 31 i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N. Det vises i denne sammenheng til henvendelse av 12. april.

Les hele henvendelsen her.

lofotfiske, fiskeriminister, nærings og fiskeridepartementet

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.