nkf

Norges Kystfiskarlag

På lag med kystfiskeren

Høringssvar – forslag om endring av fors…

23-06-2017 Annsofie Kristiansen - avatar Annsofie Kristiansen Høringsuttalelser

Norges Kystfiskarlag vil ikke motsette seg behovet for et elektronisk rapporteringsverktøy, men vi er kritiske til å innføre en ny og stor brukergruppe uten at Fiskeridirektoratet har dokumentert erfaringene med...

Les mer

Sandberg flytter på vedtatte politiske m…

23-06-2017 Annsofie Kristiansen - avatar Annsofie Kristiansen Nyheter

Sandberg flytter på vedtatte politiske målsetninger uten ryggdekning hos hverken kystbefolkning eller Storting   Denne uken vedtok fiskeriministeren å heve kvotetaket for kystflåten. Norges Kystfiskarlag mener Per Sandberg med dette viser at han...

Les mer

Viktig oppfordring vedrørende kvalitet p…

12-06-2017 Bjørnar Siikavuopio Kolflaath - avatar Bjørnar Siikavuopio Kolflaath Nyheter

Kystfiskarlaget støtter seg til en viktig oppfordring fra Råfisklaget i forbindelse med hyse og torskefangster ved Bjørnøya: - Begrens fangstmengde og fisketid, slip knivene og juster sløyemaskinene! Slik lyder oppfordringen fra Råfisklagets...

Les mer

Høringsuttalelse - Midlertidig driftsord…

09-06-2017 Annsofie Kristiansen - avatar Annsofie Kristiansen Høringsuttalelser

Norges Kystfiskarlag fraråder på det sterkeste en midlertidig driftsordning for havfiskeflåten. Vårt høringssvar kan lese her

Les mer

Høringsvar - forslag til forvaltningspla…

08-06-2017 Bjørnar Siikavuopio Kolflaath - avatar Bjørnar Siikavuopio Kolflaath Høringsuttalelser

08.06.17 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Høringssvar – Høring av forslaget til forvaltningsplan for raudåte     Norges Kystfiskarlag er prinsipielt imot et kommersielt fiske etter raudåte slik det legges opp til i høringen. Mye av...

Les mer

Ønsker etablering av arbeidsgruppe vedrø…

08-06-2017 Annsofie Kristiansen - avatar Annsofie Kristiansen Uttalelser

Norges Kystfiskarlag hadde åpen gruppe på agendaen på styremøtet som ble avholdt 19. april. Vedtakene som ble fattet i denne saken er oversendt nærings- og fiskeridepartementet samtidig med en anmodning...

Les mer

Arealkonflikter under årets Lofotfiske o…

08-06-2017 Annsofie Kristiansen - avatar Annsofie Kristiansen Uttalelser

Norges Kystfiskarlag har sendt henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet med forslag til løsning på areal- og brukskonflikter under Lofotfisket. Brevet kan leses her

Les mer

Midlertidig fartøyinstruks for fisket et…

06-06-2017 Bjørnar Siikavuopio Kolflaath - avatar Bjørnar Siikavuopio Kolflaath Nyheter

  Norges Kystfiskarlag er tilfreds med at Sjøfartsdirektoratet har lyttet til fiskere i forbindelse med blåkveitefisket og utstedet en midlertidig fartøyinstruks med utvidelse av fartsområde til Bankfiske II. Instruksen kan utstedes...

Les mer

Sjøfartsdirektoratet med egen veileder f…

06-06-2017 Bjørnar Siikavuopio Kolflaath - avatar Bjørnar Siikavuopio Kolflaath Nyheter

Fra 1 juli 2017 vil det være krav til at redere som har fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 skal operere med et sikkerhetsstyringssystem. Dette sikkerhetsstyringssystemet skal ikke sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet, men...

Les mer

Fartsområde for kystfartøy under 15 mete…

06-06-2017 Bjørnar Siikavuopio Kolflaath - avatar Bjørnar Siikavuopio Kolflaath Nyheter

I forbindelse med Blåkveitefiske har vi fått en del spørsmål om fartsområder. Fartsområdebegrensning ut fra lengde på fartøy Regelverket åpner for at fiskefartøy over 10,67 meter kan ha fartøyinstruks for maksimalt Bankfiske...

Les mer

På tide å ta tilbake skott som hindrer f…

06-06-2017 Bjørnar Siikavuopio Kolflaath - avatar Bjørnar Siikavuopio Kolflaath Nyheter

Næringskomiteen har behandlet den mye omtalte ”instruks-saken” som ble innført av Fiskeriministeren uten noen form for høring. Begrensingene som komiteen nå ber Fiskeriministeren forholde seg til er et steg i...

Les mer

Anmodning om stopp av seismikk i Troms

22-05-2017 Bjørnar Siikavuopio Kolflaath - avatar Bjørnar Siikavuopio Kolflaath Uttalelser

Anmodning om stopp av seismikkinnsamling TGS17002 ved Fugløybanken/ Egga Norges Kystfiskarlag har mottatt flere bekymringsmeldinger fra fiskere som nå frykter at seismikkinnsamling vil negativt påvirke blåkveitefisket som er i ferd med...

Les mer

Kalender

Kystogfjord


Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.