Velkommen til Norges Kystfiskarlag

På lag med kystfiskeren 

Nyheter

Refordeling åpen gruppe

Leder i Kystfiskarlaget, Tom Vegar Kiil, innrømmer at det har sittet langt inne å be om refordeling.

Les mer ...

"Når det er de minste rammes, er det få som bryr seg"

– Uansett hvor små eller store kvantum som omfordeles fra de store til de små, så blir det hyling og skriking. Når det er de minste så rammes, er det få som bryr seg.

Les mer ...

Møte med fiskeriminister Cecilie Myrseth

Kystfiskarlaget har i dag møtt fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth for å diskutere situasjonen for kystflåten fremover - og kvotemeldingen som legges frem i januar.    

Les mer ...

Levering og landing i utenlandsk havn fra fiskefartøy registrert i Fiskehav sitt distrikt.

Til dere som leverer fangst i Danmark/utlandet. Vi har spurt salgslaget Fiskehav hva som gjelder når det kommer til rutiner for levering og landing. Vi deler følgende info: 

Les mer ...

Kystfiskarlaget kritisk til brosmestoppen

Norges Kystfiskarlag stiller seg sterkt kritisk til direktoratets brosmestopp, og ber om at samme feil i det minste ikke gjøres til neste år. – Vi vil gjerne se hvilken dokumentasjon Fiskeridirektoratet sitter på.

Les mer ...

Det overmedisinerte kvotesystem

NRKs nylige artikkel om den voldsomme inntekten enkelte redere har hatt fra omsetting av kvoter føyer seg inn i rekken av eksempler på hvordan liberaliseringen av kvotesystemet for lengst har vist sin konsekvens: kjøp og salg av fiskerettigheter fungerer som et spekulasjonsmarked der lokalsamfunn og den yngre generasjon uten storkapital i ryggen står igjen som taperne.

Les mer ...

Rettssikkerhet og strafferegime for fiskere

Vi kjemper fremdeles for rettssikkerheten til våre kystfiskere, og ber regjeringen og stortinget sikre fiskerens rettsvern i arbeidet mot fiskerikriminalitet.

Les mer ...

Eldre nyhetsaker

Klikk her for å lese eldre nyhetssaker.

Les mer ...

Norges Kystfiskarlag er en selvstendig, demokratisk og politisk uavhengig fagorganisasjon for norske kystfiskere.

Om oss

Organisasjonen tilbyr medlemskap for mannskap og fartøyeiere i kystflåten. Norges Kystfiskarlag er åpen for støttemedlemskap.Norges Kystfiskarlag organiserer rundt 700 medlemmer fordelt over hele landet, og har en rekke lokallag langs kysten. Norges Kystfiskarlag oppnår stadig økt innflytelse i viktige fiskerifaglige spørsmål.

Norges Kystfiskarlag har sin administrasjon på Ramberg i Lofoten. Fra kontorlokalene i Ramberg havn arbeider 3 ansatte daglig for å sette fokus på de utfordringer kystfiskerne og kystsamfunnene løpende står overfor, og for å ivareta medlemmenes interesser.

Norges Kystfiskarlag har solid kompetanse innen:

 • Ressursforvaltning
 • Næringspolitiske spørsmål
 • Arbeidsavtaler og oppgjørsavtaler for fiskere
 • Juridiske spørsmål

Vi arbeider for å ivareta kystfiskernes faglige, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Norges Kystfiskarlag tilbyr juridisk bistand til sine medlemmer gjennom samarbeidsavtale med ekstern advokat. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle organisasjonens kompetanse på alle felt.

Norges Kystfiskarlag ønsker å tilby en moderne slagkraftig fagorganisasjon – uten byråkratiske og organisatoriske omveier. Hvert enkelt medlem har derfor direkte linjer inn til administrasjon og tillitsmannsapparat med alt de måtte ha på hjertet. En rekke lokallag er likevel tilgjengelig for de som ønsker en sterkere lokal tilknytning. Lokallag etableres etter lokalt initiativ og behov.

Landsmøtet er Norges Kystfiskarlags øverste organ. Alle medlemmer som er registrert i fiskermanntallet har stemmerett og kan delta på landsmøtet. Det er landsmøtet og de tillitsvalgte som etter innspill fra lokallag og enkeltmedlemmer legger føringer for Norges Kystfiskarlags uttalelser i viktige fiskerifaglige spørsmål. Tillitsmannsapparatet består utelukkende av aktive kystfiskere som selv kjenner næringens utfordringer på kroppen.

Norges Kystfiskarlag mener at:

 • Kystflåten er avgjørende for sysselsetting og produksjon i landindustrien, fordi den sikrer jevnlig levring av fersk fisk av høy kvalitet.
 • En fiskereid kystflåte er det viktigste premisset for å sikre dagens og fremtidens kystsamfunn.
 • Fiskeressursene skal bidra til lønnsomhet – ikke bare for båteier og rederi, men også for landindustrien og kystsamfunnene.
 • Fremtidens kvotesystem må sikre optimal utnyttelse av ressursene både når det gjelder kvalitet, verdi og miljø.
 • Vi sikrer en bærekraftig høsting av kystnære fiskebestander gjennom områdebegrensninger som reguleres ut ifra båtenes størrelse, type og mengde redskap.
 • For å sikre rekrutteringen til fiskeryrket må det avsettes romslige kvoter i åpne grupper og fartøygruppen under 11 meter holdes fri for strukturering.
 • Fartøyene bør reguleres etter faktisk lengde i stedet for hjemmelslengde. Før man går over til inndeling etter faktisk lengde, må strukturkvoteandelene falle tilbake til opprinnelige grupper i tråd med det som opprinnelig ble avtalt.

Våre standpunkt

Olje og seismikk

Les mer ...

Flåtestruktur og Kvotepolitikk

Les mer ...

Oppdrett

Les mer ...

Økosystembasert Forvaltning

Les mer ...

For medlemmer

Medlemskap

Ved å organisere deg som medlem i Norges Kystfiskarlag er du med i en handlekraftig uavhengig fagorganisasjon for fiskere, der vi er en egen høringsinstans ovenfor myndigheter i fiskerifaglige- og samfunnspolitiske spørsmål.

Les mer ...

Vedtekter

Her kan du se vedtektene for Norges Kystfiskarlag.

Sist revidert på landsmøte den 13. og 14. september 2022.

Les mer ...

Medlemsfordeler

Som medlem av Norges Kystfiskarlag drar du nytte av flere medlemsfordeler

Les mer ...

Ressurser

Retningslinjer for oppgjør

Arbeidsavtale

Sikkerhetsstyringssystem

Likestilling og seksuell trakassering

Etiske retningslinjer mm. 

Personvernerklæring

Les mer ...

Lokallag

Øst-Finnmark Kystfiskarlag

Les mer ...

Vest-Finnmark Kystfiskarlag

Les mer ...

Bø Kystfiskarlag

Les mer ...

Vestfjorden Kystfiskarlag

Les mer ...

Sørøst Norges Kystfiskarlag

Les mer ...

Sørvest Norges Kystfiskarlag

Les mer ...

Styret

Klikk her for oversikt over styret

Arbeidsutvalg

Klikk her for oversikt over arbeidsutvalg

Administrasjon

Klikk her for oversikt over administrasjon

Kontakt oss

76 05 21 00
8380 RAMBERG | ÅPNINGSTIDER MAN-FRE 08.00-15.00
Orgnr 971 396 563

Nettbutikk

Flere størrelser vil bli lagt til i nettbutikken fremover, om det er noe du savner vennligst ta kontakt. Alle priser er ink.mva, Frakt kommer i tillegg. Betaling gjøres via faktura