Velkommen til Norges Kystfiskarlag

På lag med kystfiskeren 

Nyheter

Ga innspill til utvalg for økt bearbeiding i sjømatindustrien

Denne uken ga Norges Kystfiskarlag sine innspill til det regjeringsutnevnte utvalget som har fått i oppgave å gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes kan bearbeides i Norge.

Les mer ...

Bedre likestilling i fiskeriene

Regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene ble i forrige uke presentert av fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen. Landsstyrerepresentant i Norges Kystfiskarlag Alice Helleberg, som også har bidratt aktivt med innspill til likestillingsarbeidet, sier at strategien bekrefter mye av det som kvinner opplever som problematisk i næringa, men at hovedutfordringen blir å gjøre ord om til handling 

Les mer ...

Tilfreds med utsettelse

Norges Kystfiskarlag er svært tilfreds med fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsens melding om at regjeringen og FrP nå er blitt enige om å utsette sporingskravet med 6 måneder.   

Les mer ...

Møte om pigghå

Havforskningsinstituttet har invitert medlemmer i Norges Kystfiskarlag til et møte om forvaltning av pigghå 8.september kl. 13.00.

Les mer ...

Nyhetsbrev for august

Nå kan du lese Norges Kystfiskarlags nyhetsbrev for august

Les mer ...

Vil utsette innføring av nytt sporingssystem

Vårt hovedfokus, fremfor å kjempe en tapt kamp, er å sørge for at de nye løsningene som fiskerne pålegges fra neste år skal være forsvarlig, både kostnadsmessig og i bruk. 

Les mer ...

Eldre nyhetsaker

Klikk her for å lese eldre nyhetssaker.

Les mer ...

Norges Kystfiskarlag er en selvstendig, demokratisk og politisk uavhengig fagorganisasjon for norske kystfiskere.

Om oss

Organisasjonen tilbyr medlemskap for mannskap og fartøyeiere i kystflåten. Norges Kystfiskarlag er åpen for støttemedlemskap.Norges Kystfiskarlag organiserer rundt 700 medlemmer fordelt over hele landet, og har en rekke lokallag langs kysten. Norges Kystfiskarlag oppnår stadig økt innflytelse i viktige fiskerifaglige spørsmål.

Norges Kystfiskarlag har sin administrasjon på Ramberg i Lofoten. Fra kontorlokalene i Ramberg havn arbeider 3 ansatte daglig for å sette fokus på de utfordringer kystfiskerne og kystsamfunnene løpende står overfor, og for å ivareta medlemmenes interesser.

Norges Kystfiskarlag har solid kompetanse innen:

 • Ressursforvaltning
 • Næringspolitiske spørsmål
 • Arbeidsavtaler og oppgjørsavtaler for fiskere
 • Juridiske spørsmål

Vi arbeider for å ivareta kystfiskernes faglige, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Norges Kystfiskarlag tilbyr juridisk bistand til sine medlemmer gjennom samarbeidsavtale med ekstern advokat. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle organisasjonens kompetanse på alle felt.

Norges Kystfiskarlag ønsker å tilby en moderne slagkraftig fagorganisasjon – uten byråkratiske og organisatoriske omveier. Hvert enkelt medlem har derfor direkte linjer inn til administrasjon og tillitsmannsapparat med alt de måtte ha på hjertet. En rekke lokallag er likevel tilgjengelig for de som ønsker en sterkere lokal tilknytning. Lokallag etableres etter lokalt initiativ og behov.

Landsmøtet er Norges Kystfiskarlags øverste organ. Alle medlemmer som er registrert i fiskermanntallet har stemmerett og kan delta på landsmøtet. Det er landsmøtet og de tillitsvalgte som etter innspill fra lokallag og enkeltmedlemmer legger føringer for Norges Kystfiskarlags uttalelser i viktige fiskerifaglige spørsmål. Tillitsmannsapparatet består utelukkende av aktive kystfiskere som selv kjenner næringens utfordringer på kroppen.

Norges Kystfiskarlag mener at:

 • Kystflåten er avgjørende for sysselsetting og produksjon i landindustrien, fordi den sikrer jevnlig levring av fersk fisk av høy kvalitet.
 • En fiskereid kystflåte er det viktigste premisset for å sikre dagens og fremtidens kystsamfunn.
 • Fiskeressursene skal bidra til lønnsomhet – ikke bare for båteier og rederi, men også for landindustrien og kystsamfunnene.
 • Fremtidens kvotesystem må sikre optimal utnyttelse av ressursene både når det gjelder kvalitet, verdi og miljø.
 • Vi sikrer en bærekraftig høsting av kystnære fiskebestander gjennom områdebegrensninger som reguleres ut ifra båtenes størrelse, type og mengde redskap.
 • For å sikre rekrutteringen til fiskeryrket må det avsettes romslige kvoter i åpne grupper og fartøygruppen under 11 meter holdes fri for strukturering.
 • Fartøyene bør reguleres etter faktisk lengde i stedet for hjemmelslengde. Før man går over til inndeling etter faktisk lengde, må strukturkvoteandelene falle tilbake til opprinnelige grupper i tråd med det som opprinnelig ble avtalt.

Våre standpunkt

Olje og seismikk

Les mer ...

Flåtestruktur og Kvotepolitikk

Les mer ...

Oppdrett

Les mer ...

Økosystembasert Forvaltning

Les mer ...

For medlemmer

Medlemskap

Ved å organisere deg som medlem i Norges Kystfiskarlag er du med i en handlekraftig uavhengig fagorganisasjon for fiskere, der vi er en egen høringsinstans ovenfor myndigheter i fiskerifaglige- og samfunnspolitiske spørsmål.

Les mer ...

Vedtekter

Her kan du se vedtektene for Norges kystfiskarlag.

Sist revidert på landsmøte den 8. og 9. mai 2018.

Les mer ...

Sikkerhetsstyringssystem

Fra 1 juli 2017 ble det satt krav til at redere som har fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 skal operere med et sikkerhetsstyringssystem.

Les mer ...

Lokallag

Øst-Finnmark Kystfiskarlag

Les mer ...

Vest-Finnmark Kystfiskarlag

Les mer ...

Bø Kystfiskarlag

Les mer ...

Steigen Kystfiskarlag

Les mer ...

Sørøst Norges Kystfiskarlag

Les mer ...

Sørvest Norges Kystfiskarlag

Les mer ...

Styret

Klikk her for oversikt over styret

Arbeidsutvalg

Klikk her for oversikt over arbeidsutvalg

Administrasjon

Klikk her for oversikt over administrasjon

Kontakt oss

Nettbutikk

Flere størrelser vil bli lagt til i nettbutikken fremover, om det er noe du savner vennligst ta kontakt. Alle priser er ink.mva, Frakt kommer i tillegg. Betaling gjøres via faktura